Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Autoriteit

'Authority Bias' verwijst naar de neiging van mensen om genoegen te nemen met de mening van iemand met een bepaalde status, en het eigen kritische denkvermogen naar bed te brengen. 

 

Een titel, een maatschappelijke positie, of een functie zijn allerminst een garantie voor kwaliteit. Al helemaal niet in een maatschappij waar de exameneisen eroderen om meer leerlingen te laten slagen, en toetsen die werden ingevoerd om te zien of een student het tempo wel bij kon houden, worden afgeschaft. Ook de 'Cum Laude' toevoeging wordt geschrapt, en maatschappelijke posities en functies vereisen niet langer een kwaliteitseis (de beste kandidaat), maar ze worden vergeven op basis van een hele waaier aan discriminerende voorwaarden aangaande ras, de kleur van de huid, sekse, seksuele voorkeur, en de bereidheid om te accepteren dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om een groot vierkant blok door een klein rond gat te rammen. 

 

Met de jaren is er een nog altijd verder vollopend stuwmeer van 'afgestudeerde' burgers ontstaan, waarvan menigeen amper de eigen naam kan schrijven, om het maar even te chargeren. Ik ben in elk geval over het algemeen niet onder de indruk van het kennisniveau van mensen met een 'titel', maar het is veelal nog beroerder gesteld met hun capaciteit om kritisch te denken, en hun eigen beperkingen onder ogen te komen. Dat zal niet snel het geval zijn in de 'exacte' studierichtingen, al is de slijtage zelfs daar merkbaar. In het bijzonder op het snijvlak van de 'Consensus Wetenschap', en de 'exacte' wetenschappen. En dat is een serieuze bedreiging!

 

HIER een sombere predictie van iemand die in alle denkbare opzichten een 'Autoriteit' is. Verschillende voltooide studies, een weelde aan hoge posities, en een vermogend man. Niet omhooggevallen middels een 'kruiwagen', of 'positieve discriminatie', en ook zeker niet iemand die omhoog likt, en naar onderen trapt, of die bereid is om te knikken als zijn 'meerdere' beweert dat het mogelijk is een groot vierkant blok door een klein rond gat te rammen. 

 

Ja, hij verdient geld als 'consultant', en ja, hij is al vele jaren een 'Goldbug', en in die video leurt hij met adviezen die sommigen immoreel zullen vinden, zeker in Europa. In essentie zijn dat adviezen die gestoeld zijn op het maken van winst over de lijken van je medemensen, wat mij tegenstaat, evenals het advies om te zorgen voor een vuurwapen, en te leren hoe je het moet gebruiken. Dit hele blog staat in het teken van het voorkomen van dat soort 'oplossingen', door de ontwikkelingen die ons daar naartoe voeren om te buigen, en terug te keren op onze schreden, voor het te laat is. 

 

Omdat ik hem al heel lang volg, en hier frequent verwezen heb naar artikelen en boeken van zijn hand, weet ik dat hij, net als ik, zijn best heeft gedaan het tij te keren. Maar alles wat hij in die video zegt klopt, of het is een betrouwbare aanname. En de 'vector' van de ontwikkeling stemt niet hoopvol, waarmee ik mij wel erg voorzichtig uitdruk. Mijn enige angst is dat als een kritische massa wordt bereikt van mensen die de hoop op een uitweg verliezen, er dan geen houden meer aan is. 

 

Van mijn kant blijf ik benadrukken dat als je om je heen kijkt, wij het niet slecht hebben in Nederland, ook al kan het altijd beter. Dat is mijn punt niet. Maar het kan verrassend snel veranderen als je de bodem niet draineert, en die machtige boom ineens omvalt, en niet meer te redden is. Die boom gedijt niet in een stuwmeer van onbenul. De kwaliteit van de bodem, de juiste voedingsstoffen, voldoende water, maar niet teveel, is cruciaal. Vandaar mijn pleidooien voor een overheid die zich beperkt tot het onderhoud aan het fundament, en de natuur (de 'Vrije Markt') het werk laat doen. 

 

Meer en meer geld onttrekken aan dat onderhoud, om elders oorlog te voeren, de zakken van corrupte lieden te vullen, terwijl je de 'energiezekerheid' en voedselproductie, alsmede de industrie de nek omdraait, op aangeven van 'Mensen met een Titel', die die titel hebben binnengesleept dankzij steeds lagere exameneisen, het verwijderen van toetsen, de introductie van religieuze prietpraat als examenstof, en een tsunami aan oneigenlijke criteria in de sfeer van ras, sekse, seksuele voorkeur, en aangeleerde stompzinnigheid waardoor je geen 'aanstoot' geeft, dat gaat 'm niet worden. 

 

De cruciale vraag is dan altijd of degenen die de boom 'verzuipen' zelf wel degelijk weten dat ze de boom die de vruchten draagt waar we allemaal welvarend van zijn geworden om zeep helpen? Of dat ze 'stupide' zijn in de geest van Cipolla's matrix, of Bonhoeffer's theorie die zegt dat 'stupide' mensen gevaarlijker zijn dan 'slechte' mensen. Ik zat vanochtend weer eens naar de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland' te kijken, waar Sigrid Kaag, de minister van oorlog die het huishoudboekje van de overheid erbij doet, en Han ten Broeke, afgestudeerd 'politicoloog' na een studie van tien jaar, die uit de VVD-fractie 'terugtrad' wegens 'grensoverschrijdend gedrag', waar hij een 'lekker jong ding' in de fractieburelen het hof had gemaakt, om daarna door te stoten als voorzitter van de BOVAG, en lobbyist voor de wapenhandel via het 'Den Haag Centrum voor Strategische Studies' (HCSS), opgezet door het TNO, maar tegenwoordig eigendom van het 'Managementteam'. Dan verdien je als 'manager' van die toko geen rooie rotcent als je geen rijke klanten aantrekt, en de wapenhandel is 'booming business', dus die Han zit er warmpjes bij. Dan heb ik toch liever Jim Rickards.

Go Back

Comment