Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zombies

In navolging van 'Amazon' gaan ook Nederlandse supermarkten experimenteren met 'kassaloze' verkoop. 

 

Kwestie van tijd voordat ook het hele logistieke proces, van de producent, tot aan het 'schap' waar u de producten aantreft, is geautomatiseerd. 'Amazon' heeft nog wel een paar mensen in dienst, maar dat zijn slaven, die op mensonterende wijze worden uitgebuit, volgens diverse publicaties. Waar bedrijven deze ontwikkeling omarmen, zult u ook altijd horen dat het niet slechts een kwestie is van 'klantvriendelijkheid', maar dat ze geen personeel meer kunnen krijgen. Dat is uiteraard onzin, want als ze de kassière een fatsoenlijk salaris zouden bieden, en een vast contract, zouden zelfs mensen met een 'BullShit'-baan ertoe verleid kunnen worden om iets nuttigs te gaan doen met hun leven. 

 

Dat is bewust 'prikkelend', die slotzin, want de hele dag achter de kassa zitten, of schappen vullen, is wel nuttig, maar niet bijzonder verheffend. Automatisering is, in die zin, niet noodzakelijk een ramp voor de samenleving. Maar in een samenleving die 'werk' als de enige valide bron van inkomsten ziet, naast winst uit speculatie, waarvoor je een 'beginkapitaal' nodig hebt, dat de meesten niet wordt aangereikt bij de geboorte, en het heffen van belasting over die inkomsten, en uitgaven (BTW, accijns, heffing, kosten et cetera) als de aangewezen manier om de kosten van het overheidsapparaat te dekken, gaat dat pijn doen.

 

Al vele jaren volg ik de ontwikkelingen rond automatisering en robotisering op de voet. Wat opvalt is dat mensen als regel wel zien dat werk verdwijnt in sectoren waarin ze zelf niet werkzaam zijn, maar dat ze menen dat automatisering en robotisering in hun eigen vakgebied een illusie is. Totdat de plannen er liggen, en er gesproken moet worden over een 'afvloeiingsregeling'. 

 

Ook al realiseren veel mensen zich ergens wel dat hun baan typisch een 'BullShit'-baan is, betekent dat nog niet dat ze menen ook overbodig te zijn. Het is veelal eerder een uiting van frustratie, omdat hen van bovenaf wordt opgedragen nutteloos werk te verrichten. Dat doen ze, omdat ze ervoor betaald worden. Maar vaak hebben ze concrete ideeën over de herinrichting van hun werkomgeving, zodat ze tenminste wél nuttig bezig zouden zijn. Of meer vrije tijd over zouden houden, met hetzelfde inkomen. Maar hun 'werkgever' ziet dat anders. Daarom is de derde manier om geld te verdienen, het opzetten van arbeidsloze ondernemingen zoals 'Amazon', geen opsteker voor mens en maatschappij, zoals de vlag er nu bij hangt. Al helemaal niet waar dergelijke bedrijven hun winsten in een 'belastingparadijs' stallen. 

 

Bij de 'BIS', de 'BullShit'-bank die geacht wordt boven de 'Centrale Banken' te staan, wijzen ze nu op het grote aantal 'Zombie-bedrijven'. Bedrijven die op golven geleend geld ontstonden, maar die geen winst maken. En je hoort nu ook politici en beleidsmakers waarschuwen voor 'oververhitting'. Ik zeg: Ze hebben opnieuw gefaald! Je moet niet waarschuwen, maar ervoor zorgen dat het niet zo ver komt! Hou op met die 'BullShit'-discussies over kwesties die een hamerstuk zijn, en doe eens wat!

Go Back

Comment