Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Vuurwerkshow

De gemankeerde ‘vuurwerkshow’ van de Amerikanen, Britten en Fransen in Syrië heeft zijn beslag gehad.

 

De grootste NAVO-landen schoten voor ongeveer $200 miljoen aan vuurwerk af in de richting van doelen waarvan Syrië zegt dat die al waren ontruimd. Daarnaast stellen de Russen en Syriërs dat ook deze keer ongeveer tweederde van de ‘glimmende, nagelnieuwe, slimme’ fallussen werden onderschept. En dat zonder dat de zeer veel modernere Russische afweer in actie kwam. Volgens de eerste berichten lijkt de materiële schade als gevolg van een armada van 103 van ‘laffe afstand’ gelanceerde kruisraketten mee te vallen. Maar hoe hangt de vlag erbij voor mensen die nog vaag hoopten op gezond verstand?

 

De Russen vielen geen schepen of vliegtuigen aan die de kruisvluchtwapens lanceerden. Dat is in zoverre winst, dat we niet pardoes in een alles vernietigende nucleaire oorlog terecht zijn gekomen. Maar daar staat tegenover dat Rusland stelt dat deze aanval ‘consequenties’ zal hebben. ‘It ain’t over until the fat lady sings’. 

 

Laten we zeggen dat ik grote moeite heb met de taxatie van minister Blok, die in Moskou op bezoek was aan de vooravond van deze laatste ‘vuurwerkshow’, en terugkwam met de boodschap dat er geen sprake van was dat we ons weer midden in een ‘Koude Oorlog’ bevinden. Zulks in lijnrechte tegenspraak met wat de machteloze Guterres zegt. En in mijn beleving zijn we al een behoorlijk stuk verder doorgeschoten dan in die jaren. Maar over wat voor ‘consequenties’ hebben de Russen het?

 

De aanval van de dominante NAVO-landen kwam de dag voordat de OPCW met haar onderzoek in Douma zou beginnen. De OPCW was daar op uitnodiging van Syrië en Rusland. Dat onderzoek is nu niet alleen overbodig, maar het is evident dat deze aanval de druk op de OPCW om de landen die ‘uit de heup schoten’ te legitimeren tot ver boven de pijngrens oprekt. En met de revelatie dat de Skripals het slachtoffer waren van een zenuwgas dat alleen in NAVO-landen gefabriceerd werd, zoals een Zwitsers laboratorium vond, dat 'samples' van het OPCW kreeg, zal die druk op het OPCW er niet minder om worden. Gedenk de bereidheid van John Bolton, als afgezant van vice-president Dick Cheney, om de kinderen van het vorige hoofd van de OPCW te bedreigen. 

 

De Russen houden vol dat ook in Syrië sprake is van een ‘False Flag’ operatie, waarbij de Britten een leidende rol hadden. In verschillende ‘Mainstream-media’, waaronder NRC, wordt de feitelijke beschuldiging van de Rusen met opzet verkeerd voorgesteld. De Russen beschuldigen de Britten niet van het strooien met gifgas in Syrië, maar met het uitoefenen van druk op de door hen opgezette, en gesouffleerde ‘Witte Helmen’ om foto en videomateriaal te fabriceren die de Britten, Fransen en Amerikanen een excuus zou geven om weer een ‘vuurwerkshow’ te organiseren. NRC, dat eerder werd betrapt op het plaatsen van geënsceneerd fotomateriaal, en toen uitgebreid reageerde om uit te leggen hoe dat zo gekomen was, publiceerde afgelopen week doodgemoedereerd een foto die de ‘Witte Helmen’ naar het agentschap van ‘Associated Press’ stuurden. De ‘Ombudsman’ verklaarde vervolgens dat het verschil was dat de vorige foto van ‘AFP’ kwam, en deze van ‘AP’. Maar de krant had geen middelen om de authenticiteit te verifiëren. Plaats die foto dan niet, zou je zeggen. Maar die keuze is kennelijk niet aan de redactie? De meer cynische analisten verwijzen vervolgens naar de behoefte van de Britten om de aandacht af te leiden van dat geblunder rond de Skripals. Daarover morgen meer, eis en weder dienende. Maar de Russen houden ons voor dat het allemaal onderdeel is van één groot, duivels plan. 

 

Wie u wilt geloven, de NAVO-landen die u al zo vaak hebben besodemieterd via hun ‘Cambridge Analytica’, en vergelijkbare ‘spin-doctors’, of de Russen, doet er in zoverre weinig toe, dat beide partijen op dit moment niet meer met goed fatsoen terug kunnen. Ja, voor wie naar openingen zoekt, lijkt er een minuscuul gaatje waar de NAVO-landen stellen dat het met die laatste ‘vuurwerkshow’, wat hen betreft, ‘over-en-sluiten’ is. Niet alleen kun je er vergif op innemen dat ze in Moskou dat verhaal eerder hebben gehoord, en waar ze daar in het verleden blind op voeren, consequent bedrogen uitkwamen, maar het heeft er alle schijn van dat ze ook deze keer alle troeven op tafel zullen leggen, en waar ze kunnen de bewijzen zullen produceren voor het gehuichel van de NAVO-landen. 

 

Vergis u echter niet. Het is in feite een noodkreet. Rusland stelt onomwonden dat het zich bedreigd voelt in het bestaan als soeverein land. Alle onthullingen van de afgelopen jaren, van ‘Fuck-the-EU’-Nuland, via Poetin die tijdens een G-20 top ‘Man-en-Paard’ noemt, en onthult welke landen terroristen steunen, tot en met de onthullingen over de vele, vele ‘False Flag’ operaties in Syrië en Libië, zijn primair gericht op ons, Europeanen, en Amerikanen, met als doel ons wakker te schudden, en onze vertegenwoordigers te vragen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn? In die zin is het niet verwonderlijk dat onze vertegenwoordigers denken dat ook alle ‘Klokkenluiders’, en organisaties als ‘Wikileaks’ in het ‘Russische Complot’ zitten. Alsof het onbestaanbaar is dat je als weldenkend, en gewetensvol mens vraagtekens kunt zetten bij alle leugens die er over ons worden uitgestrooid, door lieden die hun kinderen nog verkopen voor geld. 

 

Naast die inspanning om ons wakker te schudden voor een toekomst die er niet zo vrolijk uitziet, tenzij je hunkert naar een bestaan als consumptieslaaf in een schijnwereld, bestaat de kans dat de Russen nu ook zullen reageren op de economische sancties en aanverwante pesterijen, omdat ook in dat verwante dossier de hoop vervlogen lijkt dat het concept van de vrijhandel het gaat overleven. Zoals James Rickards uitlegt, wil Rusland niets liever dan goede handelsbetrekkingen met haar buurlanden. Maar als die buurlanden niet willen, of van ‘Washington’ en ‘Londen’ niet mogen, en daardoor feitelijk geen keus hebben, kan het niet anders, of er breekt een moment aan waarop de kade het schip moet keren. En gelet op het gegeven dat Trump nu zo ver is dat hij ook de eerder verguisde ’TPP’ weer tot leven wekt, voordat de Chinezen die ‘markt’ opvegen, en de zwaar gesubsidieerde Amerikaanse boeren, en Monsanto, verzuipen in hun eigen drek, komen wij in Europa voor een keuze te staan.

 

Willen we leven in een ‘Cambridge Analytica’-wereld, waar iets niet waar hoeft te zijn, als we het maar kunnen geloven? Of blijven we toch liever met beide benen op de grond staan? U heeft een stem. Gebruik ‘m!

Go Back

Comment