Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Vigilantes

Daags na de 'presentatie' waarin het JIT Bellingcat nakauwt, en over de eerdere 'bevindingen' van die obscure groep een officieel sausje kiepert, komt Bellingcat met nieuwe instructies voor Westerbeke en de zijnen.

 

Zo geformuleerd klinkt het buitengewoon cynisch, maar als de zittende minister van justitie in de Tweede Kamer aangeeft dat hij op zoek gaat naar 'vrijwilligers' om de politie te helpen met het verzamelen van 'forensisch bewijs', waar blijven we dan? 'Vigilantes' die opstaan in een wijk waar de politie geen greep meer op heeft wordt vrij algemeen als een huiveringwekkende ontwikkeling gezien. Het zet de deur wagenwijd open naar maffia-achtige praktijken, waarbij private 'kleerkasten' protectie aanbieden tegen betaling, of anders de toko komen 'verbouwen'.

 

Uiteraard zijn er slimme, ingewijde burgers die een opsporingsorganisatie deskundig advies kunnen geven. En waar 'journalistiek' verworden is tot een 'bureaufunctie', en meer en meer de kant op gaat van 'commentaar leveren', na 'onderzoek' dat niet meer behelst dan 'snuffelen op de sociale media', zijn er zeker mensen die daar minimaal net zo bedreven in zijn als degenen die ervoor worden betaald. In die ambitieuze groep bevind ik mij ook. En uiteraard heb ik er geen bezwaar tegen als professionele speurneuzen mijn 'handreikingen' gebruiken om bepaalde inzichten (nog eens) tegen het licht te houden. Maar laten we alstublieft voorzichtig zijn met 'maffia-achtige' praktijken, waarbij ambitieuze vrijwilligers hun beroep maken van het 'beschermen' van de bevolking, omdat de 'autoriteiten' overbelast zijn!

 

Overbelast met wat? Het in elkaar knutselen van suggestieve 'animatiefilmpjes' en 'gelikte presentaties'? De NOS presenteerde op haar beurt weer een 'gelikte' beschrijving van Bellingcat, als een 'collectief' dat 'nieuwe manieren' heeft ontdekt om feiten boven water te halen via het internet. Wat ontbreekt in dat verhaal, is dat dat 'collectief' aan het infuus hangt van 'Google', dat is afgevuld met ex-CIA medewerkers, die aan de wieg van 'Google' stonden, en zulke organisaties als het 'Atlantic Council', met hun broeders van 'Facebook' en 'Cambridge Analytica' en de 'NAVO'. Voor dergelijke extreem invloedrijke, openlijk manipulerende organisaties, is het een peulenschil om 'bewijs' op de 'sociale media' achter te laten, die daarna door haar eigen 'vigilantes' wordt 'gevonden'. 

 

Maar zoals de laatste 'persbriefing' van Bellingcat, waarin het JIT opdracht krijgt een met name genoemde hoge Russische militair in staat van beschuldiging te stellen, nog eens onderstreept, gaat het bij Bellingcat allang niet meer over het afspeuren van de 'sociale media'. De naam van die militair werd namelijk verkregen via 'telefoon-taps'. En niemand die dan zegt: 'Hè?!? Een private club amateurs die de telefoon aftapt van een hooggeplaatste Russische militair, die logistieke operaties bespreekt?!?' Maar het zou hier gaan om een intieme samenwerking met de geheime dienst van Oekraïne, en 'stemanalyse', waar ze bij het JIT de techniek niet voor in huis hebben? Nou, nee, Bellingcat werkt weer samen met 'undercover' Russen die onder valse voorwendselen opnamen maken van Russische militairen die de Oekraïense geheime dienst 'aanreikt'. Maar omdat 'stemanalyse' niet bruikbaar is als bewijs, omdat het zelfs met perfecte opnamen onbetrouwbaar is, moet het worden 'witgewassen' via Bellingcat. Net als dat fotografisch materiaal. 

 

Hoe eenvoudig het is om 'bewijs' te fabriceren, bewijst het 'Weapons of Mass Destruction' verhaal, en een onwaarschijnlijk lange reeks 'False Flag'-operaties in en rond al die 'Regime-Change'-inspanningen sinds het begin van deze eeuw. Wat ik ervan heb geleerd, is dat je een 'consistent verhaal' moet wantrouwen, omdat het eerder naar de dader verwijst, dan naar het slachtoffer. Hoe netter alle stukjes van de aangeleverde puzzel passen, hoe belangrijker het wordt om sceptisch te zijn. In het bijzonder als de bewijzen worden aangeleverd voordat onafhankelijke onderzoekers een kijkje hebben kunnen nemen. Vandaar ook mijn kritiek pal na het neerhalen van vlucht MH-17 over de inertie die de Nederlandse regering aan de dag legde toen het er om ging onderzoekers die kant op te sturen. U herinnert zich vast nog wel die beelden van journalisten en lokale vrijwilligers die op de foto gingen met spullen uit het vliegtuig. Wat dan weer propagandistisch werd uitgebuit.

 

Die oorspronkelijke inertie achtervolgt dat hele onderzoek, alsof men op instructies, of het perfectioneren van het 'bewijs' wacht. 

 

Als 'belanghebbende partijen' worden overvallen door een gebeurtenis, zie je bijna altijd dat de theses die moeten verklaren wat er is gebeurd elkaar in rap tempo opvolgen, wat voor slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerde burgers lastig is om te begrijpen. Dat uiteenlopende Russische partijen met wisselende theses kwamen sinds die tragische gebeurtenis, wordt door al diegenen die van meet af zéker wisten dat Poetin zelf op de vuurknop had gedrukt, uitgelegd als pogingen om het JIT om de tuin te leiden door 'mist' te creëren. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, maar er is ook een andere, en veel plausibeler uitleg.

 

Kijk naar 'Salisbury', en de Skripals. De Britse regering blunderde zich een weg naar de uitgang, met bijna dagelijks nieuwe theses over de toedracht. Je kunt zeggen dat ze daarmee probeerden de sporen die leiden naar hun eigen betrokkenheid uit te wissen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het veel waarschijnlijker is dat ze écht werden overvallen door die aanslag. Dan nóg kan het zo zijn dat Britse organisaties die werkzaam zijn voor de regering er wel degelijk weet van hadden. Maar het kan net zo goed zijn dat 'private' partijen, of enig land dat uit is op een nieuwe 'Koude (of warme) Oorlog' er achter zat. Dat maakt 'de Russen' als dader nog altijd niet waarschijnlijker, maar ontlast wel May en Johnson. Al hadden ze dan nog steeds beter niet 'uit de heup' kunnen schieten door 'de Russen' te beschuldigen voor ze het bewijs daarvoor hadden. En dat bewijs is er ook nu nog niet, en zal er vermoedelijk ook nooit komen.

 

Hier op mijn blog heb ik steeds met nadruk gesteld dat het best mogelijk is dat een Buk-raket dat vliegtuig heeft neergehaald. En dat het een raket was van de 'rebellen', die dagelijks werden gebombardeerd door 'Kiev' in die tijd, en al hadden aangetoond hoger vliegende vliegtuigen uit de lucht te kunnen schieten. Dat is juist ook mijn hele punt: Dat had moeten leiden tot het sluiten van dat luchtruim! Of het waarschuwen van maatschappijen die van dat luchtruim gebruik maakten. En dat is op zijn minst nalatigheid, of anders een cynische poging om een internationale rel te creëren. Nog een stap verder zou het ook een Oekraïense Buk geweest kunnen zijn, zoals huurmoordenaars op de Maidan ook op de eigen mensen, én politie schoten om een coup te kunnen doorzetten. 

 

Als die raket door enige Russische 'partij' is geleverd, of zelfs door Russen werd bediend, is nog steeds niet gezegd dat men in Moskou daar weet van had. Maar bedenk daarbij dat de 'rebellen' dat type raket ook hadden buitgemaakt op het Oekraïense leger. Zelfs dan is het nog mogelijk dat die raket, met haar installatie, op enig moment op Russisch grondgebied was voor reparaties, omdat uit eerder vrijgegeven berichtenverkeer zou zijn gebleken dat de systemen die op het leger waren buitgemaakt niet operationeel zouden zijn. En dat zou ook verklaren waarom we een civiele 'dieplader' zien, ook op die 'animatie' van het JIT. Zelfs vóór er vliegtuigen op grote hoogte uit de lucht vielen, was alleen al het kwijtraken van dat soort wapensystemen voldoende reden geweest om het luchtruim te sluiten, gegeven de constante bombardementen van 'Kiev', waartegen de 'rebellen' zich zonder enige twijfel zouden willen verdedigen.

 

Voor het uitpluizen van alle informatie, de interne contradicties, en het vinden van écht bewijs, als dat naar Rusland voert, is het onontbeerlijk dat Russische speurneuzen aanschuiven, anders blijft het bij retoriek waar helemaal niemand wijzer van wordt. En zéker de nabestaanden niet! Waarbij het mij echt mateloos irriteert dat er consequent wordt weggekeken van de enige, alles overheersende wijze les die allang getrokken had moeten worden: Dat luchtruim had voor burgerluchtverkeer gesloten moeten zijn! Dan hadden die passagier en bemanning nu nog geleefd.

Go Back

Comment