Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Verlossing

Bestuurlijke vernieuwing’ moet de verlossing gaan brengen.

 

Al tijden worstelen politici, en hun ‘wetenschappelijke’ adviseurs, met de vraag waarom zoveel burgers ontevreden zijn, terwijl iedereen in ‘Den Haag’ toch zo vreselijk goed zijn of haar best doet. Men luistert naar de burger, en reageert op al haar pijntjes. Er is geen ongemak, of er is wel een ‘onderzoek’ naar, compleet met ‘overlegorganen’, en scheepsladingen subsidie voor activisten. Formele subsidie, aangevuld met ‘donaties’ van bedrijven die zelf leven bij de gratie van het geld dat ze direct of indirect van de belastingbetaler krijgen via ‘contracten’ met de overheid. De ‘Vestzak-Broekzak-constructies’.

 

Het SCP en het CBS braken aan de lopende band statistieken uit, en de onvermoeibare ‘onderzoekers’ schuiven aan in elk denkbaar praatprogramma om die ‘cijfers’ toe te lichten. Ik heb zelf ook met enige regelmaat ‘model’ mogen staan, waarbij een consulente waslijsten met vragen aan je voorlegt, die daarna professioneel worden verwerkt tot hapklare brokken waarin niemand zich meer herkent. Langs die weg ontstaat een ‘maatman’ of ‘maatvrouw’ waar de bestuurder mee aan de slag gaat. En dan begrijpt men er niets van als het beleid niet blijkt aan te slaan. U wilde het zelf!

 

De oplossing die men nu heeft bedacht, is meer te gaan sturen op het voeden van het parlement vanuit de ‘regio’. Die lokale ‘boer’, ‘sloper’, ‘huisman’, ‘wijnhandelaar’ of ‘grutter’ die de politiek ‘erbij doet’ zou beter begrijpen wat er onder de bevolking leeft. Wel, ik heb nieuws voor ‘Den Haag’: Vergeet het maar! Het gaat weer vele miljoenen kosten, haalt van alles overhoop, waardoor er weer volop ‘werkgelegenheid’ wordt geschapen voor ‘adviesbureaus’ en ‘onderzoekers’, maar het wordt alleen maar erger op die manier.

 

Kijk naar de Amerikaanse of Britse situatie. Een giftige mix van intriganten die vechten om geld van de overheid voor hun lokale speeltuin, zonder acht te slaan op het landsbelang, of de vrede en veiligheid in de wereld. Als die wapenfabriek in Brabant maar geld krijgt, zodat de ‘werkgelegenheid’ gered is, is men tevreden. Tenzij die fabriek slecht is voor het milieu, dan mag Limburg ‘m hebben, als dat hoofdkantoor van die bank maar naar Brabant komt. Zo sluiten we straks ook die centrales, en kopen we stroom van de bruinkool stokende buren. Dat soort ‘provincialisme’ is fnuikend voor de kwaliteit van het landsbestuur, en per saldo ook nog eens peperduur. 

 

Dat lijkt mij hier ook de opzet, eerlijk gezegd. ‘Micromanagement’ om ‘Macro’ te kunnen doen wat ‘Washington’ wil, zonder dat het opvalt. Of liever, wat de ‘Warparty’ wil, want in de Verenigde Staten, en in Groot-Britannië, is dat systeem al operationeel. Bezigheidstherapie voor ‘Jan-met-de-Korte-Achternaam’ en zijn partner. Gekeutel over koetjes en kalfjes, en het opblazen van een burenruzie tot proporties die er een existentieel conflict van maken, compleet met inzet van de media, terwijl achter je rug om je huis wordt leeggeroofd door de ‘Deep State’. Maar dat alles wel verkocht als ‘hulp’.

 

Het is de praktische invulling van ‘Identity Politics’, die bijna overal in het westen het politieke klimaat heeft vergiftigd. Het is waar dat het niet de schuld is van een bepaalde politicus, de media, of een bepaalde politieke partij, of stroming. Het is een infectie waarvan de brandhaard lastig is te traceren. Hier op mijn blog heb ik al eens gewezen op het ‘pamflet’ van Carol Hanisch met de pakkende titel ’The Personal is Political’, uit 1970. Maar het is laf en onbevredigend om die ene prominente feministe de schuld in de schoenen te schuiven van een grootscheepse ontsporing in de samenleving. Het concept werd uitgedragen door velen van die generatie, die zich opmaakten voor een ’nieuwe politiek’ na ‘Vietnam’. Daar was dringend behoefte aan. Het moest anders. De mens moest weer ‘centraal’ komen te staan. Complete wetenschappelijke disciplines schoten als paddestoelen uit de grond.

 

Complete generaties werden opgevoed met de opdracht om consequent te vragen: ‘Maar wat betekent dit voor mij?!?’ Met in de achtergrond de onjuiste interpretatie van de theorie van Adam Smith, die helemaal nooit beweerde dat egoïsme goed is, maar juist af wilde van het feodale stelsel dat daar uit was voortgekomen, met als einddoel de ‘Welvaart van Landen’, wat per saldo ook het beste zou zijn voor het volk, en alle volkeren als het universeel ingang zou vinden. Elk land, elk volk, naar de eigen capaciteiten, binnen de eigen cultuur, met een liberale Grondwet als de ‘Benevolent Dictator’. 

 

Geen verrassing dus dat de ‘Bestuurlijke Vernieuwing’ ook haar pijlen heeft gericht op die Grondwet, die de doorbraak van het ’Nieuwe Feodalisme’ in de weg staat. 

 

Let wel: U wilt het zelf!! Kim Putters van het SCP zegt het. De ‘onderzoekers’ op de universiteiten zijn het erover eens. U wilt voor ‘vol’ worden aangezien, en de totale controle over uw eigen leven ‘terug’ krijgen, exclusief die terreinen waar de Staat u nodig heeft in de zich steeds verder uitbreidende oorlogen, en als ‘muilezel’ of ’stemvee’. Terwijl uw ‘volle’ ik van diezelfde Staat eist dat die zich tot in het kleinste detail met uw ‘omgeving’ bemoeit, zodat uw egoïstische ‘zelf’ in volle vrijheid kan genieten van haar zelfdestructieve tendenzen.

Go BackComment