Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Verdachten

Alom opluchting, waardering en blijdschap, na de aanhouding van zeven 'terreurverdachten' in ons land.

 

Laat er geen enkel misverstand over bestaan dat ook ik opgelucht ben dat er geen slachtoffers zijn gevallen. En dat ik waardering heb voor de professionele wijze waarop de gewapende verdachten zijn aangehouden, zonder dat er een schot werd gelost. Tevens realiseer ik mij terdege dat het onmogelijk is om elk risico op voorhand uit te sluiten. En toch…….

 

Als je alles op een rijtje zet, dan zie je een 'kostenplaatje' voor de Nederlandse samenleving waar je niet vrolijk van wordt. Maar wat 'kosten' zijn voor de één, zijn inkomsten en 'brood-op-de-plank' voor de ander. Waar de initiatiefnemers zich in ons land aanmeldden als vluchteling, begon de teller te lopen. Opvangkamp, voedselvoorziening, administratieve verwerking van de aanmelding, beoordeling van die aanvraag. Bemiddeling ten bate van een uitkering, en/of werk, en een huis. Die uitkering zelf. De bewaking van het hele tracé, en de bestuurlijke inspanningen rond de besluitvorming 'Statushouders', in 'Den Haag' en lokaal. 

 

Scholing voor de kinderen. 'Inburgering' voor de ouders. Hulp voor de verwerking van trauma. Gemeenschapsruimte voor bijeenkomsten van geloofsgenoten. Professionele ondersteuning van uiteenlopende groepen, om te voorkomen dat ze elkaar niet in de haren vliegen. Tolken. Maatschappelijk werkers. Ondersteuning en subsidie voor 'Vrijwilligersorganisaties'. 

 

Surveillance/bespioneren van 'extremisten' binnen de groep. Maar ook 'in het veld', waar zij contacten hebben met u en met mij, terwijl ze bouwen aan hun organisatie om terroristen elders, én in Nederland te kunnen ondersteunen. Subsidie ten bate van pseudo-activiteiten, die worden aangemeld als 'recreatief', 'therapeutisch' of 'sociaal', maar bedoeld zijn om aanslagen voor te bereiden, en strijders te ronselen die meerwaarde hebben voor de terroristen. 

 

De aanhouding en procesgang als blijkt dat ze 'uit willen reizen' naar Syrië. Hun pro-deo advocaat. De Openbaar Aanklager. De agenten. De rechter. Het gevangenispersoneel. De therapeutische begeleiding in gevangenschap, en in het 'reïntegratietraject', met inbegrip van types die geacht worden in staat te zijn betrokkenen te 'de-radicaliseren' in ruil voor een zak gemeenschapsgeld.

 

Naar verluidt namen vierhonderd agenten deel aan deze gecoördineerde operatie. Die zijn morgen niet terug op kantoor om uw aangifte over een inbraak, vernieling, of klachten over overlast vanwege de fabricage van synthetische drugs in de koeienstal van de buren te behandelen. Dat zijn 'specialisten', die semi-permanent getraind en geïnstrueerd worden, met een eigen unieke organisatie vol specialisten, eigen locaties, voertuigen, communicatieapparatuur, en netwerken, en volop overleg met nationale en internationale collega's en bestuurders. Dat alles met snel uitdijende 'Veiligheidsdiensten' en aparte bureau's 'Terrorisme-bestrijding' op de achterhand, die jaarlijks meer grip krijgen op uw privéleven.

 

Dan is daar nog de 'pers' die gretig profiteert, en zonder enige twijfel ben ik dan nog de nodige sectoren in de samenleving die 'er van eten' vergeten, maar  'terreur' is een industrie. Het product kun je niet eten, je kunt er niet in wonen, het houdt je niet warm, en het is slecht voor je gezondheid. Maar geld als water! En voor economen van het 'moderne slag' een geweldige opsteker voor de economie van een land, met een spectaculaire groei van het BBP/GDP. Dus wordt erin geïnvesteerd. Zie de hulp die Nederland 'semi-per-ongeluk' bood aan de moederorganisaties in Syrië. En onze gretigheid om met onze F-16's en 'Apaches' van Libië, Irak en Afghanistan 'Hellegaten' te maken, die volop 'werk' genereren. 

 

Voorzover ik het debat over die Nederlandse steun aan 'rebellen' in Syrië heb gevolgd, lijkt alleen bij de SP het kwartje gevallen te zijn dat er iets niet deugt in de beeldvorming. De 'anti-Moslim-partijen' reken ik hier niet mee, omdat ze zelfs zonder terreurdreiging al bereid zijn bakken geld uit te geven aan militaristische interventies in de samenleving, en hun motivatie primair is terug te voeren op de angst voor 'religieuze competitie' voor hun eigen dogma's, waarbij ze geen oog hebben voor de consequenties van wat hun bondgenoten in de wereld aanrichten, waar ze zich associëren met Israël en de Angelsaksische landen, die dat vuurtje brandend houden ten behoeve van hun geopolitieke agenda. En die er ook zéker niet vies van zijn om terreurorganisaties te helpen, getuige de vele artikelen die ons oproepen om niet zo 'naïef' te zijn met die steun aan terroristische organisaties, omdat het voor een goed doel is: Onze hegemonie in de geostrategische oorlog tegen Rusland, China, Iran, en wie er verder nog maar op onze weg komt. In die Angelsaksische landen en Israël is 'surveillance', 'sociale controle' en de export van dingen die 'BOEM!' zeggen al veel langer hun 'raison d'être'. Betaald uit de beheersing van 'geldstromen' en de 'olieproductie'.

Go Back

Comment