Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Verbeelding

'Wat je zegt, ben je zelf!'

 

In mijn jaren op wat toen nog de 'Lagere School' mocht heten, zonder dat iemand zich tekortgedaan voelde, was dat de aangeleerde reflex als iemand je uitschold. De jaren daarna leerde ik dat het niet zelden een juiste observatie was. En afgelopen jaar was het smullen geblazen! Orwell's 'Double Speak' ging nucleair.

 

Veel teveel van mijn bijdragen hier gaan over bankiers, multinationals en 'grootverdieners' die zich tegoed doen aan belastinggeld. Over immorele praktijken rond 'ZZP-ers', 'Nul-Uren-contracten', en 'Poolse Oplichters', terwijl de architecten en voorvechters van die 'slaven-praktijken' zich presenteren als nobele 'Mensenrechten-voorvechters'. 'Oorlog=Vrede' is inmiddels zo vanzelfsprekend, dat het zelfs niet meer opvalt als die 'zwerfkeien' die we aan de 'wilden' cadeau doen in onze eigen gelederen slachtoffers maken. Hele volksstammen zijn volledig geconditioneerd in het besef dat je per definitie een 'racist' bent als je geboren bent met een blanke huidskleur, zonder te beseffen dat dat een uitgesproken racistische stellingname is. Discrimineren mág niet alleen, maar moet zelfs, want het is 'positief'. Vrouwen die willens en wetens 'op hun rug' carrière maakten kregen de microfoon om mannen die van hun 'plastic' hartstocht profiteerden te beschuldigen van 'misbruik'. 

 

Het omverwerpen van democratisch gekozen staatshoofden schijnt de ultieme manifestatie te zijn van 'democratie'. En het steunen van Jihadisten tegen seculiere regeringen bevordert de 'vrijheid'. Sancties en tarieven zijn een manifestatie van het streven naar 'Vrijhandel'. En het naast je neerleggen van verdragen en internationale wetten die de soevereiniteit van een land garanderen zouden de 'internationale samenwerking' en het 'respect voor de rechtsstaat' bevorderen. Wie de uitkomst van een referendum naast zich neerlegt handelt conform de 'wil van het volk'. En mensen met auto's die op bruinkool (elektrisch) rijden wanen zichzelf strijders voor een 'beter milieu'.

 

De compleet verknipte ontwikkelingen rond 'Russische Beïnvloeding' van de 'democratische besluitvorming' en 'vrije verkiezingen' in de Verenigde Staten zijn de slagroom op de cake. 

 

In zo'n 'Poel van Verderf' proberen constructief te blijven, en vooruit te denken, wordt met elke nieuwe dag moeilijker. Het stugge 'wederopbouw-realisme' werd eind vorige eeuw geslecht, omdat de 'Verbeelding' een kans moest krijgen. Dat is gelukt. We verbeelden ons heel wat! En we zijn de waanzin nabij.

 

Met deze bijdrage sluit ik het jaar af. Ik besef dat mijn bijdragen niet overdreven veel aanknopingspunten bevatten om optimistisch te zijn over de komende jaren, maar desondanks wens ik u, oprecht, een gelukkig, en vooral gezond 2019! 

Go BackComment