Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

UFO's

Raadselachtige gebeurtenissen, of verschijnselen, zijn veelal vrij eenvoudig te verklaren.

 

Sinds de Amerikanen formeel een film vrijgaven van een ontmoeting tussen een Amerikaans gevechtsvliegtuig, en een ‘UFO’, is er weer volop interesse voor dergelijke verschijnselen. In DIT artikel worden uiteenlopende Amerikaanse functionarissen opgevoerd die stellen dat er bewijs is voor ‘buitenaardse’ activiteit, en dat er verongelukte ‘objecten’ zijn gevonden die niet op aarde gemaakt zijn. 

 

Tegelijk moeten we ons realiseren dat uiteenlopende landen ‘geheime projecten’ hebben die bepaalde verschijnselen zouden kunnen verklaren. De Amerikanen zelf beschikken over ‘exotische’ vliegtuigen die gebruikt zijn voor spionage. Voordat het bestaan van die vliegtuigen in de openbaarheid kwam, waren ze als ‘fenomeen’ niet verklaarbaar. Ze vlogen te hoog, en/of te hard. 

 

Andere verschijnselen lijken echt, maar zijn bij nader inzien ‘optische illusies’ vergelijkbaar met een ‘fata morgana’. Met moderne technieken is het daarbij mogelijk 3D-objecten te ‘projecteren’. En er zijn altijd al foto- en filmtrucages geweest die aan de man werden gebracht als bewijs voor ‘buitenaards leven’, maar die het resultaat waren van huisvlijt. 

 

Hier op mijn blog heb ik er tot nu toe alleen over geschreven in de context van ‘militaire toepassingen’, waar enig land kan beschikken over een geheim gehouden capaciteit die in het geval van een militair treffen de doorslag kan geven. Hypersone wapens, nucleair aangedreven kruisraketten, en verbluffend snelle nucleaire torpedo’s waarmee hele steden aan de kust uit de vergelijking kunnen worden gehaald, werden nog niet zo lang geleden door Poetin wereldkundig gemaakt. Of hij daarmee het achterste van de Russische tong liet zien, mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Wat China en de Verenigde Staten daar tegenover kunnen stellen is mij onbekend. Er zijn geruchten, maar wat moet je daarmee?

 

Wat mij veel meer boeit, dat zijn de ‘raadselachtige gebeurtenissen’ die geen raadsel (zouden moeten) zijn. De ‘levende legende’ Bill Binney, die aan de wieg stond van het immense surveillance-programma dat onder het banier van de NSA is opgezet, om iedereen en alles 24/7 te bespioneren tot op het toilet, en elke notie van privacy weg te nemen, vraagt Trump om de FBI, en de ‘Intel Community’ in het ‘zonnetje’ te zetten. Weg uit de schaduw. En zo nu en dan vraag ik mij af of het voeden van berichtgeving over ‘buitenaards leven’ en ‘UFO’s’ niet eerder een ‘programma’ zijn om het ‘volkweg te houden van minder frisse ‘raadselachtige gebeurtenissen’ hier op aarde, onder onze neus. Maar dat zal mijn achterdocht zijn. 

 

Zou u op Mars wonen, dan kon u het komende jaar uw hart ophalen aan ‘UFO’s’ die vanaf de aarde uw kant op komen. De ‘Marsbode’ zou vol staan met berichten over observaties van karretjes, ‘landers’ en sondes die stellig niet op Mars gemaakt zijn. Te geavanceerd, of te primitief, wie zal het zeggen? Dat er ‘intelligent leven’ bestaat elders in het universum is op dit moment nog niet te bewijzen, tenzij er écht, aantoonbaar, ‘landers’ zijn gevonden, of zelfs ‘wezens’ zijn aangetroffen die, net als die spionagevliegtuigen en wapensystemen, verborgen zijn gehouden voor ons, gewone stervelingen, om redenen waar we slechts over kunnen speculeren. 

 

Hier op mijn blog heb ik al verscheidene keren gesuggereerd dat het oneindig veel beter zou zijn als we al die triljarden die opgaan aan dingen die ‘BOEM!’-zeggen, waarmee we de ‘eindeloze oorlog’ gaande houden, hadden geïnvesteerd in het exploreren, en exploiteren van het universum. Het is simpelweg een mateloze verspilling dat zoveel landen voor zichzelf het ‘wiel’ moeten uitvinden, met elk een eigen ‘ruimtevaartprogramma’ dat dat van andere landen dupliceert. En maar leuteren over het ‘klimaat’, terwijl het stoppen van die ‘eindeloze oorlogen’, en het schrappen van die doublures, bij gelijktijdig ‘open kaart’ spelen over al die intriges om anderen een hak te zetten, en economisch om zeep te helpen, in één klap aan alle angst voor ‘opwarming’ een eind zou maken. Maar: ‘Praat maar tegen mijn kont, want mijn kop is ziek’.

Go Back

Comment