Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Stokebrand

De ‘aanhouding’ van de uitgever en redacteur van 'on-line' publicatie 'Wikileaks', de Australiër Julian Assange, in de ambassade van Ecuador, werd al verwacht.

 

Het gonsde van de geruchten over de bereidheid van de zittende president van Ecuador, Lenin Moreno, om de oprichter van ‘Wikileaks’ uit te leveren voor geld. Dat wil zeggen, ‘schuldverlichting’ en ‘hulp’ van de Verenigde Staten, waarmee Moreno in eigen land zijn positie zou kunnen versterken, na beschuldigingen van corruptie, en beelden van hem en zijn familie die in Genève de bloemetjes buiten zetten op kosten van de Ecuadoraanse belastingbetaler, toen Moreno daar nog gevestigd was als vertegenwoordiger van zijn land. 

 

Algemeen wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk de journalist zal willen uitleveren aan de Verenigde Staten, waar al een geheime aanklacht is voorbereid. Er waren ook geruchten dat een vliegtuig, dat de Amerikanen gebruiken voor het kidnappen van ‘people of interest’, al in Londen staat te wachten, maar het lijkt erop dat de Britten toch niet zo ver willen gaan hem zonder pardon op het vliegtuig te zetten. Wel hebben direct betrokken instanties duidelijk gemaakt dat de 'aanhouding' op verzoek van de Amerikanen is geschied.

 

Tijdens een 'impromptu' zitting voor een Britse rechter over het ontlopen van de rechtspraak in dat land nadat hij op 'borg' was vrijgelaten, noemde de Britse rechter Assange een 'narcist', en een 'paljas' ('laughable'), met een vonnis dat op 2 mei gewezen zal worden, wat Assange op 12 maanden kan komen te staan. Ook de Zweden, die eerder afzagen van vervolging, na Assange te hebben 'gehoord' in de ambassade van Ecuador, heropenen hun strafzaak. In de Verenigde Staten draait de zaak om een poging om, samen met Chelsea Manning, die recent opnieuw werd gearresteerd na eerder gratie te hebben gekregen, en in 'eenzame opsluiting' zit, een geheim 'password' te 'kraken', waar in dat land vijf jaar celstraf op blijkt te staan, ook als die poging niet succesvol was. 

 

In de ‘Mainstream’ media is deze ontwikkeling voorbereid, door artikelen waarin Assange wordt weggezet als een verkrachter en querulant. Al dan niet ‘opgefrist’ met de suggestie dat ‘Wikileaks’ voor ‘de Russen’ werkt. En gepapegaai over gebrekkige hygiëne. Dus ‘karaktermoord’. Waarbij zorgvuldig werd vermeden te benoemen welke onfrisse praktijkenWikileaks’ de afgelopen jaren aan de kaak heeft gesteld.

 

Een openbaar proces tegen Assange over de onthullingen van ‘Wikileaks’ zou fascinerend zijn, en veel kunnen onthullen over de machinaties van de ‘Deep State’. De ‘Mainstream’ media zouden er niet veel interesse in hebben, zo valt te vrezen. Maar de ‘Alternatieve’ media wel. Of zo’n proces er ooit komt, of dat het ‘berechten’ een wassen neus zal zijn, met een militaire ‘rechtbank’ en achter gesloten deuren, met een 'bogus'-aanklacht, dat zullen we af moeten wachten. 

 

Het kan geen kwaad om nog even in herinnering te roepen waar die ‘Zweedse’ kwestie ook alweer over ging. Twee ‘groupies’ die Julian Assange tijdens zijn tour door Zweden het hof maakten, en bij zich in bed wisten te krijgen, of daar tenminste in toestemden, dienden achteraf een klacht in tegen hun held, omdat hij hen ‘verkracht’ zou hebben. Uit de stukken zou blijken dat het in het ene geval ging om de beschuldiging dat hij een ‘lekkend condoom’ had gebruikt, en in het andere geval zou hij, na een ‘wilde nacht’ bij het ontwaken een nieuwe toenaderingspoging hebben gedaan, zonder eerst schriftelijk, en in drievoud, het in Zweden benodigde formulier te hebben ingediend om vast te leggen dat gemeenschap ‘consensual’ is. Althans, dat is wat ik ervan heb begrepen uit de pers, want een rechtszaak waarin de bewijzen zouden worden gepresenteerd, en getoetst, kwam er nooit van. Ook daar was er overigens de verdenking dat het niet meer was dan kwade opzet, met als enige serieuze doel Assange in de Verenigde Staten achter de tralies te krijgen.

 

Dat Zweden in korte tijd is getransformeerd van een land dat de ‘vrije liefde’ bijna heeft uitgevonden, én verbeterd, samen met het ‘hitsige’ Denemarken, tot een ‘orthodox Gereformeerd’ bolwerk van de ‘nieuwe preutsheid’, is opmerkelijk. Maar zelfs in de meest puriteinse lezing van bovenstaande incidenten zal het nog nagenoeg onmogelijk zijn om het bewijs rond te krijgen, tenzij de woningen van de ‘dames’ in kwestie vol hingen met camera’s en geluidsapparatuur. Dat valt niet uit te sluiten, waar ‘Wikileaks’ meent dat Assange ook in de ambassade van Ecuador intensief werd bespioneerd

 

De aanduiding van Assange als een ‘querulant’, of ‘stokebrand’ zoals NRC hem wegzette, onderstreept nog eens nadrukkelijk hoe de ‘Mainstream’ pers zichzelf ziet. Geen opzien baren, en alleen ‘rellen’ als de ‘baas’ toestemming geeft, maar dan nog steeds ‘binnen het systeem’, met als enige risico dat het ‘ene poppetje’ geruild wordt voor het ‘andere poppetje’, maar verder alles bij het oude blijft. Zet je vraagtekens bij ‘het systeem’, dan kan het niet anders, of je bent in dienst van Poetin. En dus een staatsvijand, of ‘stokebrand’. Eigen schuld als je dan achter de tralies verdwijnt, zoals al zoveel ‘klokkenluiders’ in de Verenigde Staten is overkomen, als ze niet op tijd weg wisten te komen, zoals Snowden, die op het nippertje wist te ontkomen. Moskou was daarbij niet zijn reisdoel, maar hij mag zich nu gelukkig prijzen dat hij reisdoel Ecuador niet heeft gehaald

 

Op het moment van schrijven staat nog niet vast welke kant het nu verder opgaat, nu de Britse politie Assange uit de ambassade heeft gehaald. En of het ‘vindersloon’ al is overgemaakt aan Moreno. De meest elegante oplossing zou zijn dat de Britten hem gewoon vrijlaten, na het verbeurd verklaren van zijn ‘borg’ toen ze hem tijdens die Zweedse aanfluiting vrijlieten, en hij de wijk nam naar de ambassade van Ecuador. Met als boodschap: ‘Zie je wel dat je paranoia was? Natuurlijk leveren wij een journalist niet uit!’ Maar gelet op de blijde geluiden die de geplaagde, aan alle kanten falende Britse ‘Brexit’-ministers naar buiten brengen, zien ze dit verraad aan het principe van een vrije pers als een reden voor een feestje. De geschiedenis zal niet mild voor hen zijn.

Go Back

Comment