Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Savant

Je kunt een afschuwelijk hoog IQ hebben, en geweldig kunnen leren, maar nog steeds zo dom zijn 'als het achtereind van een varken'.

 

Als zodanig is dat eigenlijk geen nieuws. Geen gebrek aan voorbeelden van mensen die behangen zijn met lof vanwege hun intellectuele vermogens, en productie binnen hun vakgebied, die in bepaalde situaties tenenkrommend mis kunnen kleunen. Tegelijk is die constatering daarmee nog geen opsteker voor mensen met een bescheiden IQ, die op school altijd moeite hadden het tempo bij te houden. Dit is geen 'anti-Intellectueel' stukje. Slechts een poging om mensen die menen dat ze deskundig zijn terug te laten keren op aarde.

 

De directe aanleiding is een alleraardigst artikel op de 'Priceonomics'-website, waar ik via 'Zerohedge' naar werd verwezen. Het draait om een 'logisch probleem' dat ooit werd voorgelegd aan Marilyn vos Savant, volgens het 'Guinness Book of Records' de meest intelligente mens op aarde. Die zelf overigens niks heeft met IQ-testen, en de bescheidenheid zelf is gebleven. Dat betaalt zich hier uit.

 

Het artikel waar ik naar 'link' is meer dan de moeite waard, en zou op universiteiten en hogescholen verplichte kost moeten zijn. Maar degenen die zich verkneukelen bij de afgang van zoveel deskundigen moeten wel oppassen dat ze niet de verkeerde conclusies trekken, en radicaal alles wat de wetenschap ooit heeft voortgebracht overboord zetten, om verder te gaan op basis van intuïtie en religieus beleden dogma's. 

 

De reacties van deskundigen op de 'domheid' van Marilyn vos Savant, die dus gelijk bleek te hebben, zijn stuk voor stuk 'pareltjes' voor sceptici. Maar ik licht er één uit voor dit artikel:

 

''You made a mistake, but look at the positive side. If all those Ph.D.’s were wrong, the country would be in some very serious trouble.'


Everett Harman, Ph.D.
U.S. Army Research Institute
'.

 

Tussen de tamelijk stuitende reacties is die respons, van iemand met een functie bij de overheid, waar hij zich bezighield met 'Military Performance', maar tegenwoordig beter bekend als de 'Editor-in-Chief', en oprichter van 'Men's Fitness and Health', bescheiden van toonzetting. Maar zijn conclusie, dat als al zijn collega's met een 'PhD' die afkeurend reageerden op wat vos Savant schreef over kansberekening het bij het verkeerde eind zouden hebben, het land een ernstig probleem zou hebben, was een voltreffer. Ik zou zeggen: Kijk naar waar het ons de afgelopen decennia heeft gebracht. 'Need I say more?'

 

'Kansberekening' is een cruciaal onderdeel van tal van wetenschappelijke disciplines. Een simpele fout door een gemakzuchtige aanname, of een 'logische' conclusie die fundamenteel onjuist is, kan spectaculaire gevolgen hebben voor de uitkomsten van 'modellen' die wetenschappers bouwen om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien. Daarnaast blijkt dat men in een discipline als economie werkt met 'wetmatigheden' waarvan iedereen weet dat ze geen 'wetmatigheden' zijn. Bij tal van andere disciplines binnen de 'menswetenschappen', waar 'exact' er met de haren bij wordt gesleept om het vakgebied aanzien te verschaffen, dito, met een sterretje.

 

Als geen ander realiseer ik mij dat het geen populaire boodschap is dat je deskundigen moet wantrouwen, omdat ze in veel teveel gevallen zelf weigeren te leren van hun fouten. Meer in het bijzonder waar beleidsmakers hen raadplegen over de gevolgen van keuzes waar ze voor staan. Of als je ze een microfoon onder de neus duwt, en een camera op hen richt. Als je de deskundigen, waar we zoveel in hebben geïnvesteerd, al niet kunt vertrouwen, wie dan nog wel? 

 

De 'markt'.

 

In de meest brede betekenis van het woord. Niet alleen de economische markt, maar laat mensen maar bewijzen dat deze of gene aanpak beter is dan een andere. Binnen elementaire grenzen die al te grote kansen op schade voor derden moet voorkomen. Maar verlaat dat ideaal van de 'maakbaarheid', en het bijbehorende denken in 'vijanden' die overwonnen moeten worden, omdat ze 'HET' niet begrijpen, voor het ons met huid en haar opvreet. Want we zijn 'In Serious Trouble'! We hebben meer vrouwen en mannen als Marilyn vos Savant nodig. Intelligent, maar op hun hoede voor de valkuilen voor alles wat 'vanzelfsprekend' is. En wars van status. 'Wijze' mensen. Al dan niet intelligent volgens de testen die deze op gene deskundige heeft ontwikkeld.

 

Het mooie van de 'markt' is, dat die uiteindelijk het gelijk aan haar zijde heeft, ongeacht of u geïmponeerd bent door de theoretische bewijslast van de kansberekening, of toch volhoudt dat uw intuïtie onfeilbaar is. 

Go Back

Achteraf bleek dat deze IQ-toets niet voor 23-jaar oude mensen maar voor mensen tot 15-jaar oud bedoeld was en ze eigenlijk een IQ van 132 had. Kort hierna verdween ze ook weer uit de Guinness Book of Records

Reply


Comment