Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Proportioneel

Dit kan niet zo doorgaan.

 

Onze kersverse minister van Oorlog was in Washington om kennis te maken met de generaal die de strategie uitstippelt voor de militaire confrontatie met Rusland. Deze voormalige Twentse burgemeester deelde het Nederlandse volk na haar audiëntie mee dat ze de Amerikanen steunde bij hun oorlogsinspanningen, mits het geweld ‘proportioneel’ zou zijn. Een flinterdunne schaamlap voor het enthousiasme dat zich meester heeft gemaakt van lieden die opgewonden raken van uniformen en ‘fallus’-protheses die ‘BOEM!’ zeggen.

 

In 1933 legde een hoog gedecoreerde Amerikaanse militair een getuigenverklaring af voor het Amerikaanse Congres over plannen van ‘zakenmensen’ voor een fascistische coup die een eind moest maken aan de regering van Franklin D. Roosevelt. Hij verklaarde: ‘War is a racket. It always has been. It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which profits are reckoned in Dollars, and the losses in lives.

 

Destijds had zijn getuigenverklaring geen enkel effect. Niemand werd veroordeeld, en de ‘New York Times’ schreef dat het een ‘hoax’ was. Zes jaar later vatte de wereld vlam, en bepaalde bedrijven, aan beide zijden van het front, maakten astronomische winsten, waardoor bepaalde families schat-hemeltje rijk, en machtig werden. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog verklaarde een andere hoog gedecoreerde militair, generaal Eisenhower, tegen het eind van zijn presidentschap, dat de wereld zich moest wapenen tegen het ‘Militair-Industrieel-Complex’. 

 

De waarschuwing van Eisenhower kon de oorlog tegen Vietnam, Laos en Cambodja niet voorkomen, en rond de vier miljoen mensen betaalden de ultieme prijs, voordat de Verenigde Staten en haar bondgenoten zich terugtrokken. Vietnam, Laos en Cambodja zijn nu populaire trekpleisters voor toeristen, en op de één of andere manier leerden we leven met landen die ‘communistisch’ zijn, en werden ze de ‘hofleveranciers’ van kapitalistische landen na een 'goed gesprek'. 

 

Zoals hier in verschillende bijdragen uit de doeken is gedaan, werd die constellatie van rijke westerse landen, en ‘sloeber-staten’ die de productie van ons overnamen, bekostigd met ‘PetroDollars’. Een uitvinding van het illustere duo Nixon-Kissinger, nadat de door goud gesteunde na-oorlogse Amerikaanse Dollar door het ijs was gezakt, als gevolg van de fenomenale kosten van al dat oorlog voeren in Zuid-Oost Azië. De basis voor die ‘PetroDollar’ was een afspraak tussen de Saoedi’s en de Amerikanen over de exclusieve levering van olie in ruil voor Dollars, waardoor de Amerikanen olie konden ‘kopen’ door de drukpers aan te zetten, en de rest van de wereld gedoemd was te exporteren naar de Verenigde Staten om Dollars te bemachtigen, waarmee men olie kon kopen. Uiteraard kun je het hele verhaal onvoorstelbaar veel ingewikkelder maken door het hele bouwwerk van ‘financiële producten’ erbij te betrekken, maar dat is de essentie. En daar komt nu een eind aan

 

De Saoedi’s kregen in ruil de belofte dat de Amerikanen met hen zouden trouwen. Dat wil zeggen, dat de Verenigde Staten beloofden zorg te dragen voor de veiligheid van het Saoedische ‘Koninkrijk’, zolang ze wegbleven van het betwisten van het recht van Israël om te ‘bestaan, en zich uit te breiden door buurlanden te absorberen. En die ‘deal’ zorgt nu voor veel ellende in de wereld. Primair omdat een andere grote olieproducent opstond, die zich uiteindelijk onttrok aan die afspraak tussen de Saoedi’s en de Amerikanen, nadat de met Amerikaans en Israëlisch geld ‘gefinancierde’ oligarchen in dat land de Russen als volk berooid achterlieten, en begonnen het land op te knippen om hun winstmarge veilig te stellen, en te vergroten.

 

Om het groeiende zelfbewustzijn, en het verlangen om mee te delen in de groei van welvaart en welzijn in China en Rusland de kop in te drukken, begon ‘Washington’, gesteund door de Saoedi’s, Israël en belangrijke Europese ‘bondgenoten’ aan een reeks ‘proportionele’ oorlogen en ‘Regime-Change’ operaties. Aanvankelijk onder de vlag van een strijd voor ‘mensenrechten’, anders dan het ‘zelfbeschikkingsrecht’ van de landen die men op de korrel nam. Maar inmiddels zijn we zo ver afgedaald in de krochten van ons eigen infantiele brein, dat elke onbewezen smoes voldoende is om ons te doen bedelen om méér oorlog. 

 

En aan smoezen geen gebrek! 

 

Helaas fietsen er allerlei professionele ‘complot-denkers’ tussendoor, die per saldo de aandacht afleiden van de essentie. Ik zeg niet dat het opzet is, of dat ze onderdeel uitmaken van een duister ‘complot’ om er voor te zorgen dat we door de bomen het bos niet meer zien. En ik bestrijd zelfs niet dat het mogelijk is dat hun favoriete, alles overstijgende ‘complot’, of constellatie van ‘complotten’, een kern van waarheid bevatten. 

 

Als je wel gecharmeerd was van Trump, en er van overtuigd was dat hij op zou houden met die oorlogen, de Amerikaanse industrie weer uit de dood zou doen herleven, en het ‘moeras’ droog zou leggen, is het wel schrikken als je ziet waar het in de praktijk op neerkomt. En dan is het logisch als je denkt dat Trump het slachtoffer is van een ‘coup’ in eigen land. Je kunt dat zelfs redelijk hard maken door te wijzen op het nu geheel ontspoorde kul-verhaal over die ‘Russische Inmenging’, waarbij ‘Speciale Aanklager’ Mueller inmiddels dat hele ‘Rusland’-verhaal nog slechts gebruikt als kapstok, terwijl ze achter Trump’s zakelijke ‘deals’ en ’stoeipoezen’ aan gaan, waarvoor ze zonder enig begin van respect voor de vertrouwelijkheid van de relatie tussen advocaat en verdachte, de complete administratie van zijn advocaat ‘opzuigen’. 

 

Je kan zelfs zo ver gaan dat je probeert tussen de regels door te lezen, en dan stellen dat die ’Tweet’ over ‘fijne, nieuwe, slimme’ raketten, in feite een waarschuwing is, en een poging om ons wakker te schudden, omdat hij moeilijk voor de camera kan gaan staan en een verklaring voorlezen over duistere machten die hem zijn presidentiële bevoegdheden hebben ontnomen. Want dan wordt hij onmiddellijk in een dwangbuis afgevoerd, met instemming van onze Twentse burgemeester, die zo’n onthulling beslist af zal doen als ’buitenproportioneel’, en daarmee het ‘bewijs’ dat Trump gek is, waar men in die kringen al veel langer op zinspeelt. Maar het leidt af. En is hoogst waarschijnlijk ook nog onzin. Want bijster stabiel is Trump nooit geweest. 

 

Ook het verhaal van ‘Macron-fans’ die menen dat de Franse president door Trump wordt opgetuigd als de ‘Fall Guy’, waardoor zijn mooie plannen voor Frankrijk en Europa in het water vallen. Ik vind het allemaal prachtig, maar Macron is volwassen, en politicus in hart en nieren, en als hij zijn eigen glazen in wil gooien, houden u en ik hem toch niet tegen. En misschien is het wel andersom? De Franse geheime dienst heeft een behoorlijke reputatie waar het de strijd tegen het ‘Perfide Albion’ betreft, waarmee de Fransen verwijzen naar leugenachtige Angelsaksen die zich niet aan hun afspraken houden. En na ‘9/11’ onthulden Franse ingewijden enkele minder frisse details rond de toedracht en aanleiding. Dus wie weet wat voor spel Macron speelt? Ik ga mij er het hoofd niet over breken. 

 

En dan is daar Brandon Smith, die getrouwd is met het idee dat het allemaal één groot ‘circus’ is, en dat Xi, en Poetin in het ‘complot’ zitten met de ‘Deep State’, en al dat dreigen met oorlog niks om het lijf heeft. Ook een prachtige ‘theorie’, die deels weer aanhaakt bij de stelling van Butler: ‘War is a racket!’ Maar ook net zo goed bij behoorlijk onfrisse ‘theorieën’ in de geest van de ‘Elders of Zion’. En het helpt ons niet als we op zoek gaan naar de ‘poppenspelers’ die ons van het kastje naar de muur laten rennen. We moeten dichter bij onszelf blijven. ’Suppose they gave a war, and nobody came’. Iets in die geest. En vooral ook de diverse smoezen tegen het licht houden, en aantonen wat maakt dat het onwaarheden zijn, of halve waarheden die ‘gesponnen’ worden om ons rijp te maken voor oorlog.

 

We moeten met grote spoed weg van die types die handel drijven in ‘proportioneel geweld’. En terug naar het elementaire principe van een ‘Defensie’. En ‘Defensie’ betekent heel simpel, dat als je wordt aangevallen, je je mag verdedigen. ‘Proportioneel’? Ja. En dat betekent bij bedreiging met dodelijk geweld, als iemand ‘fijne, glimmende, opwindende’ raketten op je afschiet, dat je diegene pardoes dood mag meppen. Ik pleit er zeker niet voor dat als Nederland wordt aangevallen, we eerst een ‘rondetafelconferentie’ van omhooggevallen partijbonzen beleggen om te bepalen hoe we dat ‘proportioneel’ op gaan lossen. Maar één ding is dan wel belangrijk: En dat is dat je de DADER dood mept, en niet een willekeurige ander aan wie je toevallig een pesthekel hebt. Dus als terroristen zich met een passagiersvliegtuig in het WTC boren, en ze blijken contacten te hebben met Saoedische overheidsdienaren, en Bin Laden, waarbij ‘Mossad-agenten’ filmopnamen maken en staan te juichen als de vliegtuigen die torens binnenvliegen, dan spring je niet Saddam Hoessein en Iran op hun nek, en steun je Al Qaida en daaraan verwante organisaties om Syrië, Libië en Oekraïne te ontwrichten, en zeg je niet de Russen de wacht aan als die er in Syrië een stokje voor steken, en de originele Salafistisch en Jihadistische DADERS klop geven.

Go Back

Comment