Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Opperdepop

De Nederlandse economie groeit als kool, met de laagste werkloosheid sinds 2001. 

 

Volgens het CPB zien de prognoses voor de komende jaren er ook uitstekend uit. Ongetwijfeld zijn er al 'deskundigen' die zich zorgen maken over 'oververhitting'. In elk geval sta ik, met mijn sombere verwachtingen, behoorlijk in mijn hemd. Vooralsnog. Maar mocht die recessie, om niet te zeggen diepe depressie, of zelfs oorlog, onze wereld tóch in zijn greep krijgen, dan garandeert dit nieuws dat mijn analyse nog altijd terzijde kan worden geschoven, met als argument dat mensen die somberen uiteindelijk altijd wel een keer gelijk krijgen. 

 

Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, omdat u en ik het in dat geval over totaal verschillende dingen hebben. Dat drong afgelopen week pas goed tot mij door, toen mijn zoon, die met zijn 'nul-uren'-baan drie maanden lang niet meer dan 500 Euro netto per maand had binnengeharkt, omdat het in de branch waar hij werkzaam is 'laagseizoen' is, mij voorhield dat mijn generatie teveel gefocust was op 'geld verdienen'. De 'jongeren' willen gewoon 'lekker leven', en hechten meer waarde aan de 'kwaliteit' van het leven. Wat overigens niet vloekt met mijn eigen observatie, dat onze hele 'economische groei' nu bestaat uit 'naar voren gehaalde' inkomsten, in de vorm van 'versoberde' pensioenen, en bergen geleend geld. 

 

Dat verhaal over die 'kwaliteit' is daarbij, voor mij, interessant. Want dat is een ongrijpbare grootheid. Voor mij, en mijn generatie, was dat een 'Degelijk Sociaal Vangnet', een 'Goede Gezondheidszorg', 'Gratis Onderwijs', 'Betaalbaar Openbaar Vervoer', een 'Verzorgde Oude Dag', en 'Duidelijke Wetten' die 'Optimale Vrijheid' en 'Respect voor de Privacy' garandeerden, met toegang tot de rechtspraak zonder exorbitante kosten, en 'Integere Bestuurders' die daar voor zorgden. Daar is niets meer van over, en wat er nog van rest, staat op de nominatie om vakkundig te worden gesloopt. Omdat de generaties van 'nu' ook 'nu' leven, en zich daarbij meer en meer laten leiden door 'Lifestyle-keuzes' als de toegang tot het 'Ultieme Geluk'. 

 

Kortgeleden kreeg ik een filmpje toegestuurd, waarin de kijker er op werd geattendeerd dat we in de wereld meer uitgeven aan onderzoek naar plastische chirurgie, en erectieproblemen, dan aan onderzoek naar Alzheimer. De hilarische conclusie was, dat we oud zouden worden met fraai gevormde borsten, strak getrokken gezichten, en een permanente erectie, maar dat we niet meer zouden weten waar dat voor diende. De realiteit is echter nog een stuk tragischer. 

 

Behoudens in die gevallen waarin een ongeluk, of het gebruik van een bepaalde substantie iemand 'Kierewiet' maakte, is het in de praktijk niet mogelijk om goed aan te geven waar iemand die 'niet spoort' de Rubicon is overgestoken. En ook iemand die 'niet spoort' kan volkomen heldere momenten hebben, waarin je een goed gesprek met hem of haar kan hebben. Niet alleen dat, maar omdat die groep mensen zich semi-permanent 'buiten de gebaande paden' begeeft, hebben ze soms geniale ingevingen. Maar per saldo is hij of zij een gevaar voor anderen, en/of zichzelf. Voor complete samenlevingen geldt iets dergelijks. 

 

Eenmaal aan de andere kant van de Rubicon wordt het precair. 

 

Hulp om het ene probleem op te lossen, kan zomaar andere, veel grotere problemen teweeg brengen, of uit doen groeien tot epidemische omvang als het 'Lifestyle-virus' (middels 'Copy-Cats') er vat op krijgt. De permanente staat van paranoia die de 'westerse' wereld in zijn greep heeft schept zijn eigen realiteit. En het gaat erin als 'zoete koek'. Als 'Onderzoekers' tot de conclusie komen dat een Britse spion zichzelf verpakte in een sporttas, met een groot hangslot op die tas, die werd aangetroffen in een bad van een huis in een Londense wijk waar de woningen miljoenen kosten, dan krijgen 'de Russen' de schuld, als ze het los kunnen trekken: 'Want Litvinenko'………

 

Hoezo: 'Want Litvinenko?' Die overleed in Londen aan de gevolgen van een polonium-vergiftiging. Hij was oorspronkelijk spion voor de Russische FSB, keerde zich af van zijn werkgever, liep over naar de Britten, die hem gebruikten voor 'klusjes' in Tsjetjenië, waar hij extremisten hielp. Kort voor zijn ziekbed bevond hij zich in Israël, waar hij contact had met een grote wapenhandelaar, en op zijn ziekbed bekeerde hij zich tot de Islam. Als u daaruit kunt destilleren welke groepering deze opportunist uiteindelijk liever dood had, dan bent u bevattelijk voor sprookjes, en conclusies voordat er zelfs maar enig begin is gemaakt met een strafrechtelijk onderzoek. (Onze 'sporttas'-vriend overleed te vroeg, dus die had zichzelf opgesloten in die tas, en er een groot hangslot aan bevestigd.......).

 

Maar wat heeft dat allemaal te maken met die Nederlandse economie?

 

Meer dan u denkt. Ook daar regeren de sprookjes soeverein, zoals ik u met enige regelmaat tracht duidelijk te maken. Als minister Kamp in de vorige regering de 'gaskraan' vol open draait om Oekraïne van gas te voorzien, nadat men in 'Kiev' besloot om politieke redenen geen Russisch gas meer af te willen afnemen, leverde dat 'op papier' extra inkomsten op voor Nederland. U en ik weten dat Oekraïne compleet failliet is, maar dat kun je gemakkelijk boekhoudkundig verdoezelen. Vervolgens storten in Groningen complete woonwijken in, en dat is dan weer goed voor de werkgelegenheid. Temeer daar er daardoor grote vraag ontstaat aan 'overlegorganen' en veel 'verslaggevers' die uit dat 'oorlogsgebied' rapporteren. Economen zien het als 'Win-Win'. Ik zie het als 'Min-Min'. Maar tot Oekraïne definitief in gebreke blijft, omdat de Europese subsidiestroom stopt, 'zie' je het niet. (Dan kan Oekraïne altijd nog het voorbeeld van Koenders' Poolse vrienden volgen, en proberen Duitsland een poot uit te draaien, 'vanwege de oorlog'......).

 

In essentie is het allemaal hetzelfde. 'Kwaliteit' was voorheen 'toekomstgericht', en is nu onmiddellijke bevrediging, waarbij iedere 'economische activiteit' aan de 'Plus'-kant op de balans verschijnt. Als iemand met HIV kapitalen uitgeeft om zich te laten verbouwen tot 'transgender' 'Dragon Lady', is hij niet 'van het padje', maar is het een geweldige, innovatieve opsteker voor de economie! Temeer daar zijn peperdure HIV-medicijnen (vooralsnog) betaald worden door de gemeenschap, met geld dat we lenen van toekomstige generaties. Tot het op is. Maar wanneer is dat?

 

Zo chaotisch alles met alles verbinden, en zonder blikken of blozen beweren dat het allemaal volstrekt 'logisch' is, is kenmerkend voor deze tijd. Sport, spionage, economie, 'Life-style', vriendschappen, oorlog, criminaliteit, de uitslag van verkiezingen, en wie er de 'Oscars' wint is allemaal door een 'onzichtbare logica' met elkaar verbonden: 'Russische Dreiging!'

Go Back

Het idee dat de kwaliteit van leven in het 'nu' ligt, is een manier om een populatie in het gareel te houden; het is een bedrieglijke waarheid.

Vroeger was alles beter (kijk bv eens naar de sociale voorzieningen die we toen hadden), en de toekomst is uitzichtloos door geldgebrek (tenzij je het 'geluk' hebt een baan te vinden die veelal geestdodender is naarmate je meer verdient) en door continue dreiging van terreur en oorlog, leert de media ons.

Een dergelijke geschiedenis vind je terug bij de Millenials, maar ook bij Generatie X (wat strikt genomen niet kan, want die leefden in de gouden tijd van het toen van de Millenials) en Catcher in the Rye (die weer in het toen van de Generatie X leefden).

Popper noemde deze vorm van denken historicisme en schreef het toe aan Plato, die bang was voor veranderingen binnen populaties omdat elke verandering tot onrust kon leiden (wat niet fijn was voor Plato die in een maatschappij leefde die het beste met hem en zijn aristocrate/rijke vrienden voorhad)

Hoe je aan historicisme kunt ontsnappen: 1) door je er gewaar van te zijn (lees bv bovenstaande boeken en schrijvers, 2) door je tegen historicisme te verzetten.

Hoe je tegen historicisme te verzetten is a) het nu niet langer interessant te vinden, en b) de toekomst niet uitzichtloos te vinden door zelf te proberen die toekomst beter te maken. Dat laatste kan je doen door i) niet meedoen met de waan van de dag (koop bv geen huis dat meer dan 50% van je salaris aan hypotheek opslokt en waarmee je een slaaf van het kapitalistisch systeem wordt), ii) iets constructiefs voor jezelf doen (houd bv een tuintje bij), iii) iets constructiefs doen voor een ander (geef geld weg aan hen van wie je weet dat ze het nodig hebben), iv) organiseer of sluit je aan bij een organisatie die zich sterk maakt voor verbetering van sociale voorzieningen en rechten.

Op die manier is de baby boom groot geworden, en generatie X idem dito. Ook de Millenials kunnen op die manier hun rechten krijgen.

Alleen wanneer je naar het 'nu' kijkt worden Millenials gemarginaliseerd: zijn ze geen generatie, maar individuen die als los zand aan elkaar hangen, ieder werkend in een competitief systeem waar het eigen belang eerst komt (ikke ikke ikke en de rest kan stikken)

Moreel besef is belangrijk, en ik geloof dat dit moreel besef (gezamenlijk bouwen aan een betere toekomst) ook bij Millenials aanwezig is net zoals dat aanwezig was bij de generaties voor hen. Ik verwacht alleen niet dat het morele besef, waarmee historicisme afgewezen wordt, uitgebreid besproken zal worden in de media. Maar ook dat is logisch. Want de media haat, net als Plato en om precies dezelfde reden als Plato, elke vorm van verandering.

Reply


Comment