Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Miscalculatie

Het is niet moeilijk om je rijk te rekenen.

 

Zelfs als we onfeilbare wetenschappelijke modellen gebruiken om een predictie te doen over ontwikkelingen op een beperkt gebied, kan de uitkomst finaal anders zijn. Neem de 'Oostvaardersplassen'. De modellen gingen uit van de ontwikkeling van een weelderig, parkachtig landschap met veel bomen, en 'Grote Grazers'. Het werd een kaalgevreten dorre vlakte. Waardoor een hoogleraar die vanaf het begin bij het 'project' betrokken was nu voorstelt om er maar een moeras van te maken, en wat fietspaden aan te leggen. 

 

En wie kon voorspellen dat 'koploper' PSV dit weekend in Tilburg bij 'degradatiekandidaat' Willem II met 5-0 van de mat zou worden gespeeld? 

 

Het zijn doorgaans niet de échte deskundigen die stijl achteroverslaan als het allemaal anders blijkt te zijn, en de bal nog altijd 'rond'. Maar de 'fans'. Met inbegrip van 'investeerders', of 'beleidsmakers' die er miljoenen belastinggeld in hebben gestopt, en die hun geld, of carrièreperspectieven in rook zien opgaan. Anderzijds zijn er dan altijd de mensen die steeds gewaarschuwd hebben dat die predicties niet juist waren, en zich gefrustreerd of wanhopig afvragen waarom 'men' niet beter naar hen luisterde. Wat dan weer niet wil zeggen dat zij géén fouten kunnen maken. 

 

Er zijn bepaalde 'beleidsterreinen' waar de 'bevoegden' maar beter geen fouten kunnen maken, omdat de gevolgen catastrofaal zijn voor de mensheid als geheel. Omdat 'experts' zelfs in zeer bescheiden 'projecten' de plank al finaal mis kunnen slaan, en ook de 'fans' verblind kunnen zijn door hun enthousiasme, zijn de meer behoedzame mensen als regel warm voorstander van 'Marktwerking', waardoor wat werkt vanzelf boven komt drijven. En wat niet werkt een stille dood sterft. 

 

'Democratie' is een vorm van 'Marktwerking', mits integer uitgevoerd. Maar daar schort het steeds meer aan, en dat heeft consequenties. In het bijzonder waar beslissingen moeten worden genomen over uitermate complexe systemen waarin tal van 'beleidsterreinen' samenkomen. Zoals 'Oorlog-en-Vrede'. Een tamelijk kleine onachtzaamheid, of een ontbrekend element in het 'beslissingsmodel', en we zijn 'toast'. Maar exact omdat de burger beseft hoe complex de materie is, brandt die er liever de handen niet aan. Als we dan het 'speelveld' overzien, met alle oorlogen waar we ons sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie als concurrent in hebben gestort, op voorspraak van de 'experts', dan denk ik: 'Geen weelderig landschap met veel bomen en 'Grote Grazers', maar een dorre, kaalgevreten woestenij waar niks meer groeit, behalve extremisten'. 

 

Na de presentatie van een heel arsenaal aan moderne Russische wapens, expliciet bedoeld om het Amerikaanse 'raketschild' te omzeilen, las ik in de 'westerse' pers de commentaren, hopend op signalen dat men begreep dat de 'Nucleaire Afschrikking' terug was van weggeweest. Maar kennelijk is het 'beslissingsmodel' nog niet aangepast. Om te beginnen schreven zelfbenoemde geopolitieke 'experts' dat de 'wapen-experts' die zij hadden geraadpleegd twijfelden aan de operationele beschikbaarheid van genoemde wapens, of zelfs het bestaan ervan in twijfel trokken. Daaraan gekoppeld stelde men dat die hele presentatie primair voor 'binnenlands gebruik' was, omdat Poetin 'successen' nodig had. En de Russofobische 'correspondent' van NRC schreef dat nucleair voortgestuwde kruisraketten met een schier oneindig bereik in feite 'oude meuk' was. Volgens hem hadden de Amerikanen iets dergelijks in de jaren zestig van de vorige eeuw al ontwikkeld, maar hadden ze die revolutionaire voortstuwing bij het 'Grof Vuil' gezet om de Sovjets niet te bruuskeren. (Je moet er maar opkomen…..).

 

Le-vens-ge-vaar-lijke zelfoverschatting!

 

Hoe groot het bereik is van mijn blog kan ik u niet met enige zekerheid zeggen. En ook niet of 'experts' hier meelezen, want het is een tamelijk gesloten groep mensen, die overal prachtige parken en weelderige bossen zien, waar ik naar een kaalgevreten vlakte sta te staren. En ik realiseer mij dat veel van de blogs en websites die gelijke waarschuwende woorden laten horen hoe dan ook, per definitie, worden gezien als onderdeel van 'Russische Beïnvloeding'. Maar het zij zo. 

 

Mocht u oog hebben voor de risico's van het gehoorzamen aan een 'Matrix' die louter 'Failed States' en 'extremisten' voortbrengt, dan is het toch wel handig als u dit soort boodschappen, zoals deze bijdrage, onder de aandacht brengt van een groter publiek. Ik zou ophouden met er op vertrouwen dat de 'experts' echt wel op tijd wakker worden.

Go Back

Comment