Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Loslaten

Doemdenken is 'hot'.

 

Lotfi El Hamidi, columnist bij NRC, verklaart het kapitalisme voor dood. David Attenborough predikt op de 'Klimaattop' in Polen dat we ons op moeten maken voor het einde van de beschaving. Putin, Xi en 'Brussel' zien de Dollar verdwijnen als 'wereldhandelsmunt'. Terwijl nu zelfs dat oude vertrouwde 'OPEC' de geest geeft. En Europa? Na de recente scheuring, waarbij het Verenigd Koninkrijk zich losmaakte, en nu in gevecht is met haar eigen schaduw, neemt de onrust ook op het continentale gedeelte toe, en kan het zomaar zijn dat een ondergang van de door schandalen, en onfortuinlijke beslissingen geplaagde 'Deutsche Bank' de hele wereld in zijn val meesleept. 

 

Uw regering houdt u voor dat de tijd van 'goedkoop gas' verleden tijd is, en dat u de broekriem stevig aan moet halen als u nog wilt blijven koken en stoken. En niet alleen Nederland zakt langzaam weg in het gat dat we zelf hebben geschapen door als beesten dat Nederlandse gas te verbrassen, ook Teheran en omgeving zakken weg in de aardkorst. Elders dreigen complete eilanden onder het wateroppervlak te verdwijnen als gevolg van de stijging van het zeewater. Of de daling van de zeebodem?

 

Michael T. Snyder verkondigt al veel langer het 'Einde Der Tijden', en heeft daarbij niet slechts het oog laten vallen op ontwikkelingen die de 'American Dream' bedreigen, zoals de titel van zijn blog verraadt, maar daarnaast ziet hij ook overal seismisch geweld. En dan hebben we het nog niet gehad over verdwijnende banen als gevolg van robotisering/automatisering, de risico's van een 'Nuclear Holocaust' nu de Verenigde Staten het ene na het andere verdrag over die wapens opzegt, terwijl ze hun strijdgassen nog altijd niet vernietigd hebben. En de snel aanzwellende roep om de vrijheid van meningsuiting in te dammen. 

 

U leest erover op een blog dat 'Jammerjoh' heet. Alleen is die naam nooit gekozen omdat het tijd is om afscheid te nemen van wat u dierbaar is. Eerder het tegenovergestelde. Wat niet wegneemt dat u de 'trends' hier al eerder tegenkwam. Steeds bedoeld om u te waarschuwen, zodat u passende maatregelen kon nemen, voorzover nodig, en binnen uw vermogen. Of 'lawaai' te maken om ervoor te zorgen dat het tij gekeerd zou worden. Maar zonder valse hoop te wekken, want sommige processen denderen door zonder te stoppen, omdat de wil ontbreekt er iets tegen te ondernemen. Of omdat de initiatieven die men ontplooit de problemen alleen maar groter maken. 

 

De belangrijkste reden voor de chaos die al die onheilsprofeten zien opdoemen, is dat we te hoog reiken. Of de controle uit handen geven aan 'Intelligente Systemen' die niet zozeer intelligenter zijn dan wijzelf, omdat we ze zelf gebouwd en gevoed hebben, maar die we ondertussen wel vertrouwen omdat ze sneller zijn. In elk geval tot het mis gaat. En dan gaat het in negen van de tien keer ook meteen goed mis!

 

'Artificial Intelligence' rukt in geen enkel gebied zo snel op als in de lucratieve bezigheid van het 'oorlogvoeren'. Want al die dingen die kapot gaan voeden onze existentiële stress, wat zich vertaalt in 'vijanddenken'. Lotfi El Hamidi constateert dan wel dat het kapitalisme dood is, en de 'middenklasse' in ijltempo wordt opgevreten, maar hij ziet ook kansen. Helaas heeft hij daarbij zijn 'Old School' bril op, en denkt hij in termen van 'Vakbonden' en 'Actiegroepen'. Ik zeg: 'Computer Says No'. 

 

Waar men niet zo snel ziet wat het alternatief zou moeten zijn voor systemen, processen en afspraken die we zelf hebben voortgebracht, of waar de 'klassieke' oplossingen hun uitwerking missen, is de mens geneigd de schuld daarvoor bij een ander te leggen. Simpelweg omdat het onverteerbaar is om te moeten toegeven dat men de controle over het eigen leven kwijt is, en ook niet weet hoe men het weer terug kan krijgen. Dat is de fase waarin men 'de Joden' 'de Russen' nodig heeft als vijand. En dat lost niet alleen niks op, maar gelet op het niveau van de bewapening, en de snel voortschrijdende automatisering/robotisering, is het zelfmoord. Dus zeg ik: 'Laat los!' 

 

De 'Oude Wereld' is niet meer te redden, en de 'Nieuwe' biedt kansen, als we 'm naar behoren inrichten, en schragen met heldere, eenduidige, voor iedereen identieke afspraken. Waarbij we ons inspannen om niemand achter te laten, zonder ons de kaas van het brood te laten eten. Ik heb mijn eigen ideeën over een stevig fundament, met een 'basisloon', waarop we naar hartelust kunnen bouwen, omdat het sterk genoeg moet zijn. Maar ik sta open voor alternatieven.

Go Back

Comment