Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Logisch

Enige tijd geleden sloegen Russische eenheden in Syrië een aanval op hun basis door middel van een zwerm ‘drones’ af.

 

De ‘drones’ zelf waren niet bijzonder geavanceerd, maar beschikten wel over geavanceerde communicatie en navigatie-apparatuur. Op grond van hun eigen onderzoek verklaart het Russische Ministerie van Defensie dat de aanval werd gecoördineerd vanuit een ‘P-8 Poseidon’ die deel uitmaakt van het arsenaal aan wapens dat de Amerikanen heeft ingezet in dat deel van de wereld.

 

De Russen slaagden erin de aanval af te slaan met behulp van elektronische tegenmaatregelen, waardoor ze de controle over de vloot met ‘drones’ overnamen, en waar dat niet lukte werden die wapensystemen op conventionele manier neergehaald. Via het overnemen van de controle slaagde Iran er enkele jaren geleden al in om geavanceerde Amerikaanse ‘spionage-droneste bemachtigen, en de werking van de apparatuur te analyseren, en te kopiëren.

 

Onduidelijk is in hoeverre die succesvolle Russische operatie de opmaat was voor een recente Israëlische aanval, waarbij één van de toestellen die de Russen gebruiken voor het ontregelen van aanvallen op hun troepen per abuis werd neergehaald door Syrische luchtafweer. De Israëli’s, en Fransen die met een maritieme eenheid betrokken zouden zijn geweest volgens publicaties, met als expliciet doel dat Russische toestel uit de vergelijking te halen, ontkennen dat er sprake was van kwade opzet. Maar inmiddels hebben de Russen hun Syrische bondgenoten uitgerust met het S-300 luchtafweersysteem waardoor de kans op herhaling van zo’n misser aanzienlijk kleiner zou moeten zijn. Tevens is hierdoor het risico van verliezen aan westerse kant bij een nieuwe aanval op Syrisch grondgebied spectaculair toegenomen, volgens de meeste specialisten. 

 

Los van alle geostrategische implicaties onderstreept deze Amerikaanse 'drone'-aanval, met steun van Al Qaida, dat ‘automated warfare’ tussen zwermen ‘robots’ die u komen vermoorden nu al geen toekomstmuziek meer is. Autonome wapensystemen worden door alle serieuze partijen in het conflict tussen ‘Oost’ en ‘West’ ontwikkeld, bovenop de race naar nieuwe nucleaire wapensystemen en ‘ruimtewapens’ waar Trump het startschot voor heeft gegeven. Eerder plaatsten Bush en Obama ‘convertibele’ raketsystemen in Europa, aan de grens met Rusland, die zowel defensief, als offensief gebruikt kunnen worden, in strijd met eerder gemaakte, maar door de Verenigde Staten eenzijdig opgezegde, cq geschonden afspraken. 

 

Zoals hier al eerder gememoreerd, circuleren in ‘Washington’ en binnen de NAVO plannen die er vanuit gaan dat een nucleaire confrontatie met Rusland ‘gewonnen’ kan worden. De succesvolle tegenmaatregelen van Rusland bij die aanval met ‘drones’ in Syrië zal het vertrouwen in de goede afloop van zo’n ‘First Strike’ niet hebben doen toenemen. En er zijn meer argumenten in die sfeer, waaronder de claim van Poetin dat Rusland over superieure wapensystemen beschikt, waardoor ‘Mutually Assured Destruction’ nog steeds de realiteit is. 

 

Waarom de Verenigde Staten uitgerekend nu het verdrag opzeggen dat de ontwikkeling van nucleaire raketten voor de middellange afstand verbiedt, is onduidelijk. De russofobische Steven Derix van NRC meent dat er een verband is tussen de ‘onthulling’ over Amerikaanse betrokkenheid bij die aanval met ‘drones’ op een Russische basis, en het opzeggen van dat verdrag. Hoe? Geen idee. Wellicht dat Derix er nu pas voor het eerst iets over leest, omdat hij primair Russisch-talige westerse propaganda volgt en vanuit Moskou verslaat voor zijn lezers? Maar de Russen brachten die vermoedens al begin dit jaar naar buiten, en ik verwees u er eerder al naar. Door nader onderzoek zijn die vermoedens nu blijkbaar zekerheden, dat is alles. 

 

Voor plaatsing van die raketten voor de middellange afstand op Europees grondgebied is toestemming van de Europese lidstaten nodig. Het behoeft geen betoog dat verscheidene ernstig russofobische landen daar geen problemen mee zullen hebben, en die de waarschuwing van Poetin dat zo’n stap niet zonder gevolgen zal blijven, eerder als een aanmoediging zien. De leiders van die landen zwijmelen bij het vooruitzicht van een alles vernietigende atoomoorlog onder aanvoering van Trump, die in eigen land, en veel ‘Hillary-landen’, waaronder Nederland, juist beschouwd wordt als een ‘marionet van Poetin’. Een enkele doorgesnoven commentator stelt zelfs onomwonden dat het Poetin niet slecht uit zou komen als dat ‘INF-Verdrag’ sneuvelt, omdat hij er toch al vanaf wilde. En het volgende verdrag dat op de nominatie staat om te sneuvelen, is ’START’, dat mogelijk niet verlengd wordt als het afloopt. 

 

Vertel mij nog eens hoe logisch het is dat we Rusland zien als onze grootste existentiële bedreiging.

Go Back

Comment