Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Levensvatbaar

Anders dan u wellicht veronderstelt, ben ik niet getrouwd met 'fossiele brandstoffen'.

 

Evenmin ben ik een lobbyist voor 'Russische belangen', waar dat land de enige realistische leverancier van gas is voor de verwarming van onze Nederlandse huizen, en fornuizen, en door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Venezuela ook steeds meer invloed krijgt op de wereldwijde olieproductie. Mijn wrok is dat het beleid van Nederland zonder toekomstvisie was, en is. We pompten gas, en exporteerden het alsof 'morgen' niet bestond. En we bedachten constant oplossingen voor de problemen van 'gisteren' door beleid te maken met onze rug in de rijrichting. 

 

In mijn bijdrage van gisteren heb ik al geschetst hoe we op dat dwaalspoor zijn beland. En hoe nu verder? Afrekenen met 'Sinterklaas' en de 'Roetveeg Pieten', en weer serieus worden. Vooralsnog zijn transportmiddelen die elektrisch worden aangedreven geen concurrent voor transport dat het moet hebben van een verbrandingsmotor. Vooralsnog zal dat zo blijven, al wijst alles erop dat 'Sinterklaas' (de overheid), bijgestaan door haar 'Roetveeg Pieten' (de actielobby) zal proberen de 'markt' te frustreren om het 'feest' voor de elektrolobby niet te bederven. 

 

Als elektriciteit exponentieel in prijs zou dalen, zonder 'subsidie', én het niet langer nodig zou zijn om elektriciteit op te slaan in batterijen voor wie zich wil verplaatsen, terwijl de reisduur niet nadelig wordt beïnvloedt, zou elektrisch een levensvatbaar alternatief zijn. 'Laadt terwijl je gaat' is nu nog voorbehouden aan treinen, trolleybussen en trams, die zo flexibel zijn als een 'spoorstaaf' en de 'bovenleiding', terwijl de opgewekte elektriciteit nog altijd peperduur is, omdat het bijna volledig een 'vertaalslag' is van fossiele brandstof naar elektriciteit, en de opwekking, het transport en de opslag gepaard gaan met stevige verliezen. 

 

Mijn pleidooi hier voor gratis openbaar vervoer, waarbij de treinen, trams en trolleybussen defacto weer worden 'genationaliseerd', zou wel tot een dramatisch lagere 'uitstoot' kunnen leiden via het terugdringen van de files, maar het zou nog altijd geen opsteker zijn voor de portemonnee, omdat 'gratis' betekent dat u het via de belastingafdracht toch zelf betaalt. En die elektriciteit wordt niet goedkoper als we allemaal met de trein gaan. Het tegendeel is waar. De 'capaciteit' van het 'net' zou dramatisch moeten worden vergroot, en dat werkt op zich al kostenverhogend. Daarbij zou de 'piekbelasting' nog verder toenemen, wat ook aan de kant van de opwekking vraagt om een ruimere capaciteit, die buiten de piek niet rendeert. 

 

'Laadt terwijl u gaat' voor auto's, scooters, brommers, motoren, boten en vliegtuigen is op dit moment nog buiten bereik. 'Zonnecellen' worden wel steeds beter, en het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst nog andere mogelijkheden bij komen om al rijdend, varend of vliegend energie op te wekken, die kan worden 'vertaald' in voortstuwing. Zo'n systeem zou niet afhankelijk moeten zijn van een lokale voorziening, of die voorziening zou door de overheden van alle Europese landen tegelijk moeten worden geïmplementeerd, wat een harmonisering van de budgettering vereist die nu nog politiek onhaalbaar is. 

 

Zoals ik eerder schreef, zie ik zelf eigenlijk alleen brood in kernfusie als een technologie die een ware doorbraak zou zijn. Maar ook het Chinese plan om enorme zonnepanelen in de ruimte rond de aarde te installeren, die de opgewekte energie in een 'beam' naar de aarde sturen, is een creatieve, en potentieel kostenverlagende oplossing. 

 

Over grotere afstanden, in het bijzonder waar er nog geen fijnmazig wegennet is, is de aanleg van spoorwegen voor treinen die met hoge snelheid rijden een levensvatbaar alternatief. Maar zoals inmiddels bewezen is, leent Nederland zich niet voor dat soort innovaties. Niet alleen omdat we dan uitkomen bij een bodemloze put als de Fyra, maar ook omdat elk dorp met een station eist dat de trein daar stopt onderweg van Amsterdam naar Parijs, en 'Sinterklaas' geen 'nee' kan zeggen, anders krijgt hij problemen met zijn 'Roetveeg Pieten'. 

 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen op zo'n grote schaal als 'alles elektrisch' vergt naast sloten 'durfkapitaal' waar alleen overheden over beschikken, een planmatige aanpak over vele jaren op Europees niveau, met in het achterhoofd dat alle transport over land ontworpen moet zijn om 'naadloos' van Lissabon naar Vladivostok, en van Amsterdam naar Hong Kong te kunnen rijden, vliegen of varen, op de meest economische wijze. 

 

Dat de 'Flixbus' en de 'BlaBlaBus', ondanks de zwaar belaste fossiele brandstoffen en wegenbelasting, stukken voordeliger, en niet zelden ook nog sneller zijn dan het zwaar gesubsidieerde vervoer per spoor, zelfs in een land als Frankrijk, waar alle elektriciteit nucleair wordt opgewekt, betekent dat er nog een hoop werk verzet moet worden voor 'alles elektrisch' een levensvatbare optie is.

Go Back

Comment