Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Leger

Hoe kijkt u aan tegen een 'Europees Leger'?

 

Op dit blog heb ik in voorgaande bijdragen een lans gebroken voor zo'n overkoepelende militaire macht, als een bevestiging van de wil van Europa om zich te verdedigen tegen mogendheden die menen dat het hun roeping is om de 'lakens' uit te delen in de wereld, en om de 'buitengrenzen' op geloofwaardige wijze te kunnen verdedigen.

 

In NRC van woensdag brak redacteur Michel Kerres eveneens een lans voor een 'Europees Leger', maar dan als offensieve macht. Hij signaleerde dat de NAVO steeds meer moeite heeft om landen 'in te lijven'. In zijn beleving zou zo'n 'Europees Leger' de NAVO op koers kunnen houden richting een confrontatie met Rusland, omdat Trump niet te vertrouwen is. Daarbij verwijst hij naar een interview van Trump waarin die zich afvroeg of je je kind een oorlog in moest sturen om Montenegro te verdedigen. Voor Kerres is dat geen vraag. Zoals hij ook op voorhand al weet wie de agressor zou zijn als Montenegro ooit in een militair conflict verzeild zou raken: De Russen.

 

Zoals de hazen nu lopen, heeft het er alle schijn van dat we niet op Montenegro hoeven te wachten om het startschot te geven. En zal er ook nog geen 'Europees Leger' zijn tegen de tijd dat de vijandelijkheden escaleren naar een gewapend treffen. De hysterie in ons deel van de wereld over 'Enge Russen' lijkt als twee druppels water op het voorspel van de Tweede Wereldoorlog, waar het er nog om ging de 'Eeuwige Jood' de pas af te snijden. Door, net als nu, Rusland onder de voet te lopen, waar destijds de communisten het voor het zeggen hadden, en iedereen 'wist' dat het communisme een 'Joods Complot' was. 

 

Die Joden zijn niet meer bruikbaar, maar Rusland is nog altijd 'vreemd', en dus 'eng' gebleven, en het land is er de oorzaak van dat we ons het schompes moeten kopen aan wapens, want ze zijn daar heel zelfbewust bezig hun eigen soevereiniteit te benadrukken, en dat werkt inspirerend in een wereld als die van ons, die als los zand aan elkaar hangt. Dus daar moet een bom op. 

 

Dat de Verenigde Staten uit de pas lopen, zoals Kerres vreest, is een zorgvuldig gekoesterd sprookje om Europeanen zo gek te krijgen diep in de buidel te tasten voor nóg meer militaire uitgaven. Nadat een Amerikaanse minister vorige week dreigde met het preventief uitschakelen van Russische raketten, wat gelijk staat aan een oorlogsverklaring, krabbelde ze nog wel terug door te zeggen dat haar woorden verkeerd waren geïnterpreteerd. Maar toen een Internationaal Hof tot het oordeel kwam dat de Verenigde Staten met hun aangekondigde, openlijk offensieve, op 'Regime Change' en algemene capitulatie gerichte sancties tegen Iran handelden in strijd met het bestaande recht, reageerde 'Washington' door het verdrag op te zeggen. Zoals Nederland een uitweg vond voor de hulp aan terroristen in Syrië, door een 'hoogleraar' die voor zijn inkomen afhankelijk is van de Nederlandse overheid, te 'vragen' een stukje te schrijven waarin hij 'uitlegde' dat dat niet op gespannen voet stond met het 'Internationaal Recht'. 

 

Deze week werd vol gas gegeven door de 'onthulling' dat in Nederland vier Russen kennelijk met 'oude meuk' op een parkeerplaats in Den Haag hadden geprobeerd iets op te vangen van de communicatie van medewerkers van het OPCW en NAVO-landen. Niemand beweert dat ze ook maar iets 'gehackt' hebben, maar de MIVD stelt dat ze dat van plan waren. Helemaal ongeloofwaardig is dat niet, al duidt die 'oude meuk' niet op 'hacken', maar eerder op een vorm van 'surveillance'. Het lokaal luisteren naar 'niet-versleutelde' berichten tussen mensen met snode plannetjes. Waarmee de verdenking juist op Nederland komt te liggen, waar ze meenden daar een complot van te moeten maken. De directe aanleiding is namelijk dat de NAVO-landen druk in de weer zijn om de Russen in het pak te naaien met beschuldigingen over het gebruik van gifgas, waar ze beter in de spiegel kunnen kijken, dus u kunt er alvast vergif op innemen dat volgende week, als het OPCW met haar 'bevindingen' komt, we zonder remparachute gelanceerd worden. 

 

Deze hele gang van zaken kan inmiddels slechts twee even destructieve kanten op gaan. Het mondt uit in de vurig gewenste Derde Wereldoorlog, die feitelijk al enige tijd bezig is, met alle 'sancties', het frustreren van de internationale handel, en de 'Regime Change' inspanningen, maar dan ook Rusland, China, Europa en de Verenigde Staten zal 'bereiken' op een manier die niets aan de verbeelding overlaat. Of één van de 'blokken' valt ten prooi aan een burgeroorlog, die dat 'blok' van binnenuit verteert. En ik zie niet dat dat het Russische/Chinese 'blok' zal zijn. Daarin sta ik niet alleen, denk ik. Het is mijn overtuiging dat men op het allerhoogste niveau in de 'Warpartywéét dat het draagvlak voor hun globalistische agenda aan het afkalven is. Veel mensen in Europa zijn het 'inlijven' meer dan zat. Ze gunnen die landen, die nog niet zijn 'ingelijfd', hun soevereiniteit, maar niet het recht om een greep in de kas van 'Brussel' te doen, en oorlogstaal uit te kramen, in de wetenschap dat wij hen zullen beschermen als ze hun hand overspelen. 

 

In de Sovjet-Unie zag men op enig moment in dat de wapenwedloop niet gewonnen kon worden door het 'Warschau-Pact', en dat het zaak was de angel eruit te halen voor de hele wereld in vlammen op zou gaan. Ik ben bang dat de 'Atlantici' die nuchtere kijk op de verhoudingen missen, en ten koste van alles wat u lief is hun prijs zullen claimen. Zij hebben de 'Koude Oorlog' gewonnen, en ze hebben er een 'Warme' voor over om dat te bezegelen. En nou niet zeggen dat het wel los zal lopen, omdat die alom gevreesde strijd er eerder ook niet kwam, want toen was er nog een grote 'anti-oorlog' beweging, die nu nagenoeg geheel ontbreekt. 

Go Back

Comment