Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Landverraders

Vanaf het moment dat Benjamin Libet zijn bevindingen publiceerde over de relatie tussen hersenactiviteit, en bewustzijn, woedt er een storm in wetenschappelijke kring over de 'Vrije Wil'.

 

Als zodanig geen nieuwe controverse, uiteraard. Uiteenlopende religies, en nagenoeg alle filosofen van naam, hebben zich er direct, of indirect over uitgesproken. 'New Age'-adepten, waarvan de goeroes al gevonden kunnen worden bij Jung, Hesse en Huxley die, al dan niet met behulp van 'tripmiddelen' het 'onderbewuste' onderzochten, met als conclusie dat niet alles 'causaal' kon worden verklaard, drukten hun stempel op onze tijd. 'Alternatieve Waarheden' zijn helemaal 'HOT!'

 

Ironisch genoeg zijn het niet zelden degenen die schamperen over mensen die 'feiten' in twijfel trekken, die grossieren in 'Alternatieve Waarheden', in die zin dat ze bewezen onwaarheden, en de keren dat ze bedrogen werden door hun 'vrienden', niet meenemen in hun beschouwing van de wereld, en de 'menselijke maat'. Ideologisch verankerd in een concept, zijn ze loyaal tot op het bot. Instinctief weten ze wie hun vijanden zijn, en ze geloven elke lukrake beschuldiging waar het die vijand nóg vijandelijker maakt. 

 

Hoewel ik onderken dat de wetenschappelijke bevindingen op neurologisch gebied duidelijk maken dat 'Vrije Wil' betrekkelijk is, houd ik het concept in ere. Via de 'Feedback-Loop' van de onmiddellijke ervaring, en de herinnering, ontstaat het fundament waarop we 'aansprakelijkheid' kunnen baseren. Tegelijk is dit geen 'geregeld proces', waardoor de 'traagheid' van de één anders is dan van de ander. En om het nog ingewikkelder te maken, is die 'traagheid', die 'stroop', per 'aandachtsgebied' anders. In het maatschappelijke verkeer leidt dit tot conflicten, die uit kunnen monden in fikse ruzie, of zelfs oorlog, als iemand tracht een ander zijn of haar 'tempo' op te dringen. 

 

Ineens zijn Wilders en Baudet 'Landverraders', omdat ze in de Tweede Kamer niet hebben gestemd vóór de motie die bij acclamatie, zonder proces, en met (kennelijk) deels achtergehouden bewijslast, als we de mannen van het JIT op hun woord mogen geloven, 'de Russen' aanwijst als schuldigen voor het neerhalen van vlucht MH-17. 'Commentatoren' die zich de afgelopen jaren groen en geel hebben geërgerd aan die 'populisten' met hun 'nationalistische' agenda, begrijpen niet hoe het mogelijk is dat die twee ons 'nationale erfgoed' van het 'slachtofferschap' in deze kwestie niet aangrijpen om de gezamenlijke vijand op zijn bek te slaan. 

 

In een ander opmerkelijk stuk proza in mijn krant zet 'politiek socioloog' (hoe 'soft' wil je het hebben?) Eric C. Hendriks zich af tegen Willem Middelkoop, die in een nieuw boek uitweidt over de invloed van de 'Deep State'. Er is maar één complot in deze wereld, en dat is het complot van Poetin en die doodenge Russen! En Middelkoop is gewoon een 'ijdeltuit'. Ahhh! Ja ja. Nou, bedankt voor die 'heldere' kijk op de actualiteit, maar wellicht kan het geen kwaad wat meer 'exact' in de studie van de 'politieke sociologie' te introduceren? En ja, u kunt mij verwijten dat ik mij kennelijk 'aangesproken' voel, maar als er nou toch één blogger is die consequent waarschuwt voor de valkuil van het alles overheersende, mondiale complot tegen de mensheid, dan is dat ondergetekende. En nou heb ik dat boek van Middelkoop nog niet gelezen, maar zelfs uit wat Hendriks erover schrijft leid ik af dat Middelkoop die 'Deep State' niet afschildert als een 'Vrijmetselaars-complot' waar eeuwen aan is gewerkt, maar als een 'netwerk' van lieden op invloedrijke posities die 'feiten' met elkaar delen die ze misbruiken als bouwstenen voor de vorming van een superieure maatschappij. 

 

Hendriks kan meesmuilend doen over 'Gladio', maar die doden op dat station in Bologna zijn net zo realistisch als die van vlucht MH-17. Daarbij waren die van Bologna opzettelijk. En dat de 'Deep State' loog over 'Weapons of Mass Destruction' in Irak, daar kan geen twijfel meer over bestaan. Dat 'Fuck the EU' Victoria Nuland de hand had in die coup tegen de gekozen president van Oekraïne, en de nieuwe junta al had opgelijnd, staat ook als een huis. 'Operation Ajax', waarbij in Iran een gekozen regeringsleider werd vervangen door een dictator, is onderdeel van onze collectieve geschiedenis. Churchill die 'Operation Unthinkable' liet uitwerken, om de Sovjet-Unie onder de voet te lopen, aansluitend op de Grote Finale van de Tweede Wereldoorlog, waarin diezelfde Sovjet-Unie nog een onmisbare bondgenoot was, is een historisch feit. En dan die meer recente fraaie actie van onze 'MH-17-vrienden' in Kiev, die met iedere nieuwe wending aan absurditeit wint. Misprijzend iemand die daar aandacht voor vraagt een 'ijdeltuit' noemen, zegt vooral veel over jezelf. 

 

Dat ieder van ons in zijn eigen tempo ontdekt hoe de vork in de steel zit, kunnen we niet veranderen. Ook niet door de propaganda voor een bepaald wereldbeeld tot ver over de pijngrens op te voeren, en 'druk te zetten' door mensen met een andere visie te diskwalificeren met termen als 'ijdeltuit'. Het lucht misschien op, en het kan je misplaatst zelfvertrouwen geven. Maar als de spanning oploopt tot ver voorbij het breekpunt, in een steeds grilliger wordende realiteit, waarin het wemelt van de 'Waarheden', zijn dat soort 'ankers' niet veel waard. Het ene moment lijkt het alsof je beschut ligt, maar dan draait de wind, en krijg je de volle laag. Of met het opkomende tij blijkt je ketting ineens te kort. Of met het uitgaande tij val je droog, en blijkt de zeebodem bezaaid met rotsen.

 

Bij een naderende storm is het niet zelden raadzaam om je scheepje 'gaande' te houden op open water, en vaart te minderen, terwijl je alles wat niet vastgeschroefd zit aan je bootje goed vastsjort, of uit voorzorg overboord zet, zodat het geen schade kan aanrichten als het losslaat. Vergeet je 'targets' en 'deadlines', stap uit de race voor meer 'zieltjes' voor je partij, en zorg ervoor dat je het overleeft. Daarna praten we verder.

 

Het reduceren van je ambities is in het algemeen een gezond advies. Niet alleen in kwesties die de wereldpolitiek bepalen. Bedenk dat veel lieden die anderen de mantel uitvegen omdat ze hun 'feiten' niet op een rijtje hebben, in de praktijk net zo gevaarlijk zijn als de defaitist die meent dat we hoe dan ook gedoemd zijn. Neem afstand van die 'Kosmische Waarheden', en sta erop dat je je eigen mast overboord mag varen, op je eigen schip.

Go Back

Comment