Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Klimaat

Iedereen heeft het over 'Het Klimaat'.

 

Elk briesje dat aan de andere kant van de oceaan opsteekt is dagenlang 'nieuws', en elk onheil op de planeet wordt geweten aan de 'opwarming'. Daar tegenover staan de 'sceptici' die ons voorhouden dat het al vele decennia 'één-minuut-voor-twaalf' is. En geen gebrek aan mensen die het lastig vinden om te klagen over de afgelopen zomer, en het terrasweer nu, in oktober. 

 

Nu is de rechter op de stoel van het kabinet gaan zitten, door een lobbygroep ook in hoger beroep gelijk te geven dat ze recht hebben op steun voor hun geld-, energie en grondstoffen verslindende plannen. Daar heb ik mij al eerder over uitgesproken, en daar laat ik het bij wat dat betreft. Ik wil ook zeker niet het risico lopen terecht te komen in de hoek van Trump en de zijnen die zoiets hebben van: 'Valt toch niet meer te redden, dus laten we feestvieren tot het licht uitgaat!' Maar wellicht moeten we ook ophouden de boel te besodemieteren om mensen 'wakker te schudden'. Dat begint zich nu te wreken. 

 

Dat de menselijke activiteit invloed heeft op het milieu, en daarmee op het klimaat, valt onmogelijk te ontkennen. Elke keer als u uitademt, verandert u lokaal de balans tussen zuurstof, dat we nodig hebben om in leven te blijven, en andere gassen, die juist weer van levensbelang zijn voor andere organismen. En als we besluiten niet meer op wolven te jagen, omdat het zulke enige beesten zijn, met zo'n prettig karakter, die helemaal passen bij ons, mensen, gaan er geitjes dood. Maar dat wij bij machte zouden zijn het klimaat op aarde te sturen in een door ons gewenste richting, is een fabeltje. Los nog van de vraag wiens klimaat dan 'leidend' moet zijn. Ik bedoel: Als een stel eilandjes die nauwelijks boven de zeespiegel uitsteken zouden verdwijnen, maar veel onherbergzame gebieden waar niks groeit tot vruchtbare landbouwgrond zouden worden omgevormd, hoe kom je dan tot een besluit?

 

Als de zon een 'boer' laat, wat heeft dat dan voor effect? Niemand die het weet. Maar wat we wel weten, is dat als een 'supervulkaan' het op zijn heupen krijgt, we zomaar in een nieuwe ijstijd terecht kunnen komen. En als de aarde beeft, zit u ineens met natte voeten, en een gesmolten kerncentrale die ook zo zijn eigen 'footprint' heeft in termen die we gebruiken om het milieu te beschrijven. Tot vele duizenden jaren van nu. Dus wie rekent, moet over-rekenen. 

 

Petje af voor mensen die proberen te leven zonder iets te veranderen aan hun leefomgeving, zodat ze dood kunnen gaan zonder dat iemand ooit heeft gemerkt dat ze er waren. Maar voor de meeste mensen is dat te hoog gegrepen. Waar ik echter het grootste probleem mee heb, is de mensen die er een dagtaak aan hebben om te 'doen alsof' ze verschrikkelijk 'milieubewust' zijn, terwijl hun 'auto-met-chauffeur' of 'privé-jet' hen van de ene 'conferentie' naar de andere brengt, waar ze besluiten dat de koning en zijn vrouw maar met de trein naar Luxemburg moeten, om het 'milieu' te sparen. Dik acht uur in de trein, waarvan enkele 'Hoge-Snelheids-Treinen' die slechter zijn voor het milieu dan het vliegtuig, met vier keer overstappen. Geen kijk op dat dat beter is voor het milieu!

 

Maar wat zeggen ze dan in 'Eco-land'? Hun 'onderbuikgevoel', vertelt hen…… Of: 'Het vliegtuig wordt niet 'groen', maar de trein wel'. O ja? Van dat soort 'glazenbol'-geluiden, en die 'onderbuik-wetenschap' moeten we echt met spoed worden verlost! Veel teveel beslissingen die worden verkocht als 'Groen', zijn zo zwart als het maar kan. Ingegeven door geostrategische prioriteiten, het belang van een lobby die 'kansen' ziet door u te dwingen over te schakelen op 'stroom', omdat het in geen tweeduizend jaar ooit een levensvatbaar alternatief wordt als je 'marktwerking' zijn heilzame werk laat doen. Ik maak mij zelfs sterk dat er mensen zijn die welbewust zekere 'initiatieven' steunen omdat ze al wel weten dat bepaalde landen met zeldzame grondstoffen daardoor 'interessant' worden, zodat we voorlopig nog niet van de oorlogen af zijn, en zij hun wapens en munitie kunnen blijven verkopen. En als er iets is dat gruwelijk slecht is voor het Klimaat, dan is dat die stortvloed aan oorlogen, en massale 'oefeningen' waar het 'westen' patent op heeft. 

 

Dus voordat u ijverig begint te knikken als iemand de koning op de trein wil zetten, omdat het uw republikeinse hart sneller doet kloppen, bedenk dan dat 'Virtue Signalling' in deze tijd een aandoening is die knap slecht is voor het intellectuele klimaat.

Go Back

Comment