Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Kapelaan

Tegen de tachtig procent van mijn eigen bruto inkomen is niet 'vrij besteedbaar'. 

 

Daarmee bedoel ik te zeggen, dat ongeveer tachtig procent van mijn bruto inkomen op een of andere manier wordt 'afgeroomd', waarna 'Den Haag', 'Brussel', of een overheidsinstelling die ondergeschikt is aan die twee centrale machten bepaalt waar het geld aan wordt besteed. Als je daarover begint in Nederland, is de eerste reflex dat je onzin verkoopt, omdat het hoogste belastingtarief niet meer bedraagt dan tweeënvijftig procent. Dat tarief geldt dan ook nog slechts voor dat deel van het inkomen dat uitgaat boven de € 67.072, na aftrek van bepaalde posten, zoals de hypotheekrente, onder bepaalde voorwaarden. Dus hoe kom je dan ooit aan tachtig procent?

 

De inkomstenbelasting is echter niet de enige bron van inkomsten voor de overheid. Via BTW, BPM, accijnzen, een hele berg aan 'tarieven', waaronder 'vergoedingen' voor 'diensten' waar je wel gebruik van moet maken, waarvan de kosten worden afgewenteld op de burger, en lokale belastingen, zuigt de overheid harder dan de meest krachtige, industriële stofzuiger. Daarnaast roomt de overheid de waarde van bezittingen af via een fictief rendement, dat met de kunstmatig laag gehouden rentestand lastig te realiseren is. Wat dan weer moet worden aangezuiverd uit het inkomen.

 

Als je dat allemaal hebt uitgelegd, haalt men achteloos de schouders op, en krijg je doorgaans te horen dat je dan kennelijk ook een hoog inkomen hebt. En de breedste schouders……..

 

Anderen, die 'slimmer' zijn, lachen mij vierkant uit, want blijkbaar ken ik de wegen niet om te ontsnappen aan die 'druk'. Als ik dan repliceer dat ik dat wel weet, maar er voor kies daar geen gebruik van te maken, omdat ik geen 'Porochenko', 'Clinton, 'Cameron', of 'Trump', of een 'Europarlementariër'  ben, vraagt men zich af wat nou eigenlijk mijn punt is?

 

Dat punt is vergelijkbaar met mijn punt gisteren, over de vraag of 'veiligheid' te koop is, en of je jezelf moet opsluiten achter een 'Firewall'. Puissant rijke mensen bewegen Hemel en Aarde om te ontsnappen aan de afdracht die ik hierboven schets. Om dat te bereiken betalen ze grof voor mensen die niets anders doen dan 'vluchtroutes' bedenken. Vaak lieden die daarvóór in overheidsdienst waren, maar op enig moment besloten om 'voor zichzelf' te beginnen. Ze betalen daarnaast voor 'beveiligers', en aanverwante particuliere 'diensten', omdat de collectieve beveiliging niet volstaat. Ze zijn fortuinen kwijt aan juristen. En als de 'Bubbel' klapt, of de 'Sanctie-mallemolen' de wereld verder op zijn kop zet, kan het zijn dat ze zomaar ineens alles kwijt zijn. 

 

Er is iets fundamenteel mis met een maatschappij waarin mensen blij zijn met de illusie dat ze vrij zijn. En rijk. En dan heb ik het nog maar niet over die categorie politici, bestuurders en adviseurs die zonder schaamte mijn geld uitgeven aan het te vuur en te zwaard bestrijden van elkaar. Mijn vrouw vertelde mij gisteren een aardige anekdote over haar ouders in het Katholieke Frankrijk. Waar op zekere dag de kapelaan op een routine-bedeltocht langs de deuren ging. Mijn schoonvader vroeg waar hij dat geld voor nodig had? Waarop de man naar eer en geweten zei dat het, onder andere, bedoeld was als inkomen voor hem, zodat hij kon helpen Gods Woord uit te dragen, in competitie met de dominee en vertegenwoordigers van andere religies en ideologieën. Mijn schoonvader weigerde ook maar een Franc af te dragen, en vroeg hem waarom hij niet gewoon ging werken, net als hij. Een maand later zagen ze de kapelaan die ergens een betaalde reguliere baan had gevonden. 

 

Het vergde in die tijd, in dat land, een zekere moed om de kapelaan zo toe te spreken, maar het kón tenminste. Hoe anders is dat nu, als ik D66-politicus Joost Sneller in 'Goedemorgen-Nederland' zijn opwachting zie maken met een pleidooi voor nóg meer overheidsbemoeienis door een campagne op te starten die de burger moet attenderen op het bestaan van 'nep-nieuws'. Van mijn geld zit hij daar uit te leggen dat bejaarden zoals ik niet begrijpen dat niet alles wat je op een internetsite tegenkomt even betrouwbaar is. Omdat wij, die bejaarden, zijn opgegroeid met kranten en zenders die een 'redactie' hadden, en veel van die 'sites' hebben dat niet. Ga je schoolgeld terughalen, verwaande kwast! En waarom reageren de 'presentatrices' niet met een gulle schaterlach op dat soort onzin? Hoezo garandeert het hebben van een 'redactie' dat een krant, tijdschrift of zender de waarheid vertelt? Kan die kapelaan geen serieuze baan gaan zoeken? Iets nuttigs gaan doen met zijn leven?

 

Probleem is, dat áls het mij lukt kapelaan Snellers aan eerlijk werk te helpen, ik volautomatisch een andere kapelaan terugkrijg. Dat hebben we zo geregeld.

 

Hoe komt het toch dat de overheidstaken waar ik gráág belasting voor betaal worden afgestoten ('geprivatiseerd'), of helemaal worden geschrapt uit de agenda, terwijl er steeds méér types op die publieke trog af duiken die helemaal van God los zijn? Die er in slagen om overal mensen tegen elkaar op te zetten, en serieuze problemen alleen maar erger te maken?

Go Back

Comment