Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Inquisitie

De beelden die ons bereikten vanuit Catalonië, afgelopen zondag, logen er niet om!

 

Met grof geweld probeerde 'Madrid' de Catalanen duidelijk te maken wie er de baas was in Spanje. Alsof 'Madrid' nog iets te vertellen heeft in eigen land, waar 'Brussel' de dienst uitmaakt. Terwijl 'Brussel' naar de pijpen van 'Washington' danst. En 'Washington' op het punt staat overvleugeld te worden door het Chinees/Russisch/Iraanse blok, en op dit moment economisch, sociaal en militair in doodsnood probeert het hoofd boven water te houden. Maar het 'Washington/Wallstreet-moeras' zuigt te hard.

 

'Onafhankelijkheid' van een regio? Wat is dat? Stel dat Spanje uiteenvalt in 'onafhankelijke' regio's die echter wel onderdeel zijn en blijven van 'Europa' en 'Schengen'. Hoe verandert het leven van de mensen die daar wonen en werken dan? Daar zou je over na moeten willen denken, om dan tot de conclusie te komen dat zo'n structuur van regio's die binnen een alles overstijgende 'Federatie' samenwerken, op basis van het inzicht dat je 'samen sterker' staat op wereldniveau, dat eerder een flinke verbetering zou zijn, vergeleken bij de huidige situatie. 

 

In de zestiende eeuw sloten Nederlandse edelen zich aan bij het 'Compromis'. Onderling waren ze het over weinig dingen eens, maar ze waren die 'Spaanse Inquisitie' zat. Ook toen bleek 'Madrid' niet echt 'modern' te zijn, en het gevolg was de 'Tachtigjarige oorlog'. Die voor ons land grotendeels samenviel met dat wat we de 'Gouden Eeuw' noemen. De afwezigheid van een sterke centrale leiding legde ons land geen windeieren. Van heinde en ver kwamen mensen op onze 'Vrijstaat' af. Dat we het hier op die 'postzegel' volhielden onafhankelijk te blijven, en economisch, cultureel, politiek en militair uit te groeien toch een macht van formaat, kwam door onze bereidheid 'deals' te maken. Het 'Compromis' dat die edelen bijeen bracht werd de 'matrix' voor de hele maatschappij. Het maakte de weg vrij voor een florerende 'Bourgeoisie'. Mislukkingen, en successen. En 'Darwin' (de 'Markt') deed de rest.

 

Je zou willen dat we inmiddels zo ver zouden zijn dat we het 'wiel' niet opnieuw uit zouden hoeven vinden. Maar 'Brussel' en 'Straatsburg' steunen 'Madrid', en staan daardoor met twee benen in het graf. Voor die bestuurlijke monolieten is het 'recht' heilig. En daarmee breek ik geen lans voor totale anarchie als alternatief. Natuurlijk is geen enkele samenleving gebaat bij een 'Free for All' chaos. Maar dat is ook het laatste wat ze in Catalonië, en al die andere regio's, op hun netvlies hebben staan. Ze willen alleen een 'Fair Deal'. En als ze die niet krijgen, omdat 'Madrid' en 'Brussel' vasthouden aan hun eigen dictaten, eindigt het in tranen. Voor 'Madrid' en 'Brussel'. 

 

Voor omhooggevallen, niet gekozen bureaucraten als Frans Timmermans en Junckers, maar ook voor het van lucratieve baantjes, 'achterkamertjes', en nep-verkiezingen aan elkaar hangende 'Straatsburg' is het een nachtmerrie. Een 'oproep' om terughoudend te zijn met geweld kan er nog net af. Maar dat is 'Public-Relations', en geen handreiking. Zo'n initiatief van die Catalaanse bestuurders om de Catalanen zelf te vragen waar hun voorkeur naar uitgaat, is hen een gruwel. 'Verkiezingen' die ze niet kunnen 'managen', zodat ze na de sluiting van de stemlokalen geen praktische betekenis hebben, houden hen uit hun slaap. 

 

De bereidheid om 'rechtspraak' te benutten voor openlijke repressie van ideeën die de macht van het 'establishment' bedreigen staat haaks op het hele idee van democratie als optimale bestuursvorm. En als de voortekenen niet bedriegen, staan we aan de vooravond van een escalatie. Veel te veel burgers zullen begrip hebben voor voorstellen zoals van de Britse minister van Binnenlandse Zaken, om het lezen van 'terroristisch materiaal' strafbaar te stellen, met een maximum van liefst vijftien jaar achter de tralies, in de strijd tegen de golf van aanslagen die Europa teistert. Maar denk eens na.

 

Wie bepaalt wat we moeten verstaan onder 'terroristisch materiaal'? Wanneer is iemand een 'terrorist'? En wanneer zet iemand onmiskenbaar aan tot terrorisme? Hoe denkt u dat 'Big Brother' dat soort wetgeving zal gebruiken, als een Spaanse minister de Catalanen die uit zijn op onafhankelijkheid een groter gevaar vindt dan de Moslim-extremisten die recent op de Ramblas zoveel mensen doodreden? En Oekraïne de eigen burgers die in de Donbas verzet aantekenden tegen de door 'Team-Nuland', met stilzwijgende steun van 'Brussel' en 'Straatsburg', opgedrongen coup-plegers, van meet af bestempelde als 'terroristen'? En nu in Den Haag een proces voert tegen Rusland wegens het 'financieren van terrorisme'? Hoe lang nog, dan, voordat u van uw bed wordt gelicht als u mijn stukjes leest, omdat ze kritisch zijn over wat er in Oekraïne is voorgevallen?

 

Wellicht meent u dat we gewoon zo'n 'Inquisitie' nodig hebben, om het kaf van het koren te scheiden, en alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, waarna het ons weer voor de wind gaat? Maar wat in de zeventiende eeuw niet werkte, werkt ook nu niet. Die 'Inquisitie' zal ongetwijfeld aanzienlijk effectiever zijn dan toen, met al die moderne surveillance-technieken en wapensystemen. Maar kus uw welvaart en welbevinden maar goedendag, dan.

Go Back

Comment