Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Hoofdpijn

De inkt van de overname van 'Monsanto' door 'Bayer' was nauwelijks droog, of een Amerikaanse rechter kende een mega-claim toe.

 

Decennialang was 'Monsanto' onaantastbaar de lieveling van de Amerikaanse overheid door haar innovatieve benadering van alles wat te maken had met de voedselproductie en onkruidverdelging. De grootste controverses staken de kop op rond genetisch gemanipuleerde gewassen. Europa had er duidelijk meer moeite mee dan de Verenigde Staten. 

 

Naast de bezwaren van leken en deskundigen die zich zorgen maken over de mogelijke consequenties voor de gezondheid van de consument, stuitte ook het cynisme van 'Monsanto' op grote weerstand, waar het bedrijf er voor zorgde dat haar meest productieve gewassen geen bruikbaar zaad genereerde, waardoor boeren die het zaad gebruikten gedwongen werden jaar na jaar zaden van 'Monsanto' te kopen. Vooral waar de Verenigde Staten voedselhulp boden in de 'Derde Wereld' betekende het dat lokale boeren aan het 'Monstanto'-infuus werden opgehangen, en de voedselproductie van complete landen gegijzeld werd. 'Sancties' betekende dat de bevolking aan de hongerpaal hing. 

 

Wat ik daarmee probeer duidelijk te maken, is dat 'Bayer' wist in wat voor wespennest zich staken. Althans, de directie en de 'Raad van Commissarissen' wist dat. Met inbegrip van de 'politieke onzekerheid' die maakt dat de Verenigde Staten en Europa op ramkoers liggen. Dus wat bezielde die Duitse 'Chemie-reus'? U mag het mij vertellen. Ik denk dat het primair samenhing met 'bonussen'. Maar een vriend van mij stelde dat het 'Bayer' een 'monopolie-status' gaf. 

 

'Monsanto' komt Rusland niet in, omdat het land niet afhankelijk wil zijn van een Amerikaanse 'zaadleverancier' voor impotente planten, en het zich toe wil leggen op 'bio', waar die 'Roundup' waar je kennelijk kanker van krijgt niet in past. Overigens geen recente 'hype', waar ze vijf jaar geleden al druk waren met het ontwikkelen van 'standaarden' waar 'biofood' aan moet voldoen. Maar de toestemming van de Russen voor de fusie was wel van doorslaggevend belang. De Russen zwichtten onder druk, maar tegelijk leek hun weerstand dus niet samen te hangen met hun eigen plannen. Ook daar zien we de onvermijdelijke Deripaska opduiken als de geldgever die Rusland onafhankelijk wil maken van de zaden van het monopolie. In die zin zou je kunnen zeggen dat het Russische verzet tegen dat monopolie eerder een poging was om 'Bayer' en Duitsland te beschermen tegen zichzelf. 

 

Dat laatste is dus duidelijk niet gelukt, en de eerste 'oogst' was meteen een Amerikaanse recordboete. Met meer in de pijplijn. De vraag is dan uiteraard of het inderdaad zo is dat die boetes gebruikt worden als een wapen in de 'handelsoorlog' tussen de Verenigde Staten en Europa, of dat er ook nog wel onafhankelijke rechters rondlopen in de Verenigde Staten. Nadat een Amerikaanse rechter Iran en boete oplegde van liefst $6 miljard wegens schuld aan '9/11', terwijl dat Sjiietische land in een gevecht van leven en dood is gewikkeld met hun Soenitische geloofsgenoten, waar Al Qaida toe behoort, ben ik wel klaar met die vraag. 

 

Zoals de voormalige 'Ombudsman' van de Verenigde Staten, Ralph Nader, nog eens onderstreept, heeft de keuze voor Brett Kavanaugh voor de vacante zetel in het 'Supreme Court' dan ook niks te maken met 'links' of 'rechts', maar met het veilig stellen van de 'Corporatistische' koers die dat land vaart. Mijn eigen eerdere predictie dat we niet ver meer zijn van het totaal ineen klappen van het respect voor rechten en patenten, omdat het nog slechts wordt gebruikt als machtsmiddel, en niet om het economische model te smeren, en uitvinders te beschermen, betekent dat 'Bayer' ('Duitsland') tegen een niet te becijferen catastrofe aankijkt. In het bijzonder als dat land aarzelt om nu de bakens te verzetten, en toestaat dat het eigen bedrijfsleven wordt uitgekleed. Daarbij gaat het om bedrijven die tenminste nog iets produceren, en niet handelen in 'gebakken lucht', zoals al die 'Sociale-Media' giganten, en logistieke warenhuizen, zoals 'Amazon', die om onduidelijke redenen 'beurslievelingen' zijn. 

 

Zo worden de aspirines straks wel érg kostbaar……

Go Back

Comment