Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Harmonie

Ineens heeft iedereen het over ‘rechts-extremisme’ als een groot gevaar.

 

Als zodanig onderschrijf ik dat. Openlijke neo-nazi’s die Adolf en zijn volgelingen verheerlijken, zijn een gevaar voor de samenleving. Dito waar het ideologen betreft die om opportunistische redenen wegblijven van het omarmen van met name genoemde voorbeelden van rond de Tweede Wereldoorlog, maar verder in niets zijn te onderscheiden van die kliek waar we slechte herinneringen aan hebben. Zelfde voorliefde voor ‘militaire’ oplossingen. Zelfde grootheidswaan, en het geloof in een exceptioneel volk. Zelfde ambities om het ‘eigen’ grondgebied uit te breiden, meer in het bijzonder in oostelijke richting. Zelfde ‘corporatistische’ idealen. Zelfde bereidheid om met ‘False Flag’-operaties en disinformatie oorlogen uit te lokken. 

 

Om die redenen heb ik het niet zo op Navalny, ook al ziet ‘Raam-op-Rusland’ zijn flirt met fascistische groeperingen juist als een aanbeveling. En beperk ik mij niet slechts tot openlijke aanbidders van Adolf als ik mijn oog laat vallen op types waar we beducht voor moeten zijn, maar ook op lieden die actief aan de zijde van Adolf streden, en zich slechts onderscheiden van hun ‘Führer’ door een ‘nationalistisch’ trekje. Zoals Stepan Bandera, of Zenoviy Tershavetsky die onder de door ons in het zadel geholpen Porochenko en consorten op een voetstuk werden geplaatst in Oekraïne.

 

Langs dezelfde lijnen zit ik niet te wachten op de zegeningen van ‘Oeigoeren’ die het ‘Kalifaat’ omarmen, of mensen die in een burqa het ultieme symbool van de vrijheid menen te ontwaren. Ik ben niet voor vervolging van mensen omdat ze zich ‘zus’ of ‘zo’ willen kleden, of omdat ze dromen van een religieuze Heilstaat waarin geen plek is voor andersdenkenden. Maar het is niet mijn ‘ding’, en ik denk dat het niet onredelijk is om de vinger aan de pols te houden om te bezien of ze geen plannen maken hun idealen gewapenderhand te verwezenlijken. En wat te denken van de ‘El Paso’-idioot die zich ontpopte als ‘Eco-fascist

 

Het ‘syndicaat’ waar Epstein deel van uitmaakte is in mijn optiek ook typisch ‘rechts-extremistisch’, al zullen er wellicht mensen zijn die zijn ‘liberale’ kijk op ‘jong grut’ als ‘seks-object’ eerder identificeren met iets dat kenmerkend is voor het denken in de ‘sixties’, en dus ‘links’. Dito waar een Amerikaanse dame, met als specialisme ‘Regime-Change’-operaties, die vanuit de Amerikaanse ambassade de ‘betogers’ in Hong Kong aanstuurt, niet op mijn netvlies verschijnt als iemand die ‘neutraal’ of ‘links’ is, maar eerder ‘extreem-rechts’, ongeacht wat ze zelf heeft bedacht als smoes voor die beïnvloeding en inmenging in binnenlandse aangelegenheden van een soeverein land, lichtjaren van de grens met haar eigen land. Dito met ‘journalisten’ en ’NGO’s’. 

 

Richard Gere, en andere ‘beroemdheden’ en 'miljardairs' die een handje komen helpen om Europa te verzuipen in de vluchtelingen schijnt typisch ‘links’ te zijn, en kritiek daarop kenmerkend voor ‘rechts’. Zoals ‘beroemdheden’ die met hun privé-vliegtuig en jacht achter het ‘Klimaat-circus’ aan reizen ook ‘links’ zijn, en in mijn ogen op zijn best opportunistisch, maar niet zelden ook eerder thuishoren in de ‘eco-fascistische’ hoek, waarin uitgesproken feodale structuren worden bewierookt om de stakkers die slecht bij kas zijn te laten opdraaien voor de Tesla’s van de ‘elite’. 

 

Hoogste tijd om ‘links’ en ‘rechts’ te dumpen, en terug te keren naar het gezonde verstand, en het ‘gogme’ waarmee je oplichters er zonder veel moeite uithaalt. Dat Huawei zijn eigen ’Open Source Operating System’ de pakkende naam ‘HarmonyOS’ heeft meegegeven, is voor mij kenmerkend voor een andere kijk op mens en samenleving, die mij ‘netto’ beter bevalt. En ik denk dat Pepe Escobar gelijk heeft als hij meent te kunnen zeggen dat ‘Beijing’ niet militair in zal grijpen in Hong Kong, maar eerder zoiets zal hebben van ‘Dan Niet. Er zijn alternatieven voor Hong Kong in Shanghai en elders, en zeker als de handel met de Angelsaksische wereld instort als gevolg van de initiatieven van de dwazen die daar de lijnen uitstippelen. Als ze in Hong Kong Britse Boris willen volgen, dan doen ze hun best maar. Vermoedelijk komen ze nog wel met hangende pootjes terug, als ze de weg weten te vinden in het donker. Al zal China nooit toestaan dat Hong Kong een militaire, of 'Regime-Change' uitvalsbasis wordt voor acties tegen China zelf.

 

Niet vreemd dat Howard Kunstler zich afvraagt wat er ‘links’ is aan ‘je verstand verliezen’. Niemand die stelt dat we ineens allemaal Poetin of Xi moeten adoreren, of vóór het particuliere wapenbezit moeten zijn, of weet ik veel wat voor kolder mensen ter ‘linker’ zijde in deze tijd aan VooDoo-poppetjes met zich mee torsen om maar niet te hoeven luisteren naar een ander. Maar deze verdwazing van de ‘narrative’ die voortvloeit uit onze ‘Identiteit’, leidt naar de afgrond.

Go Back

Comment