Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Gezichtsherkenning

Moeten we bang zijn voor 'gezichtsherkenning'?

 

Overal in de wereld vind je camera's, en een snel groeiend aantal is 'slim'. Software op de achtergrond analyseert het beeld, en stuurt informatie door naar geabonneerde 'diensten'. En het is niet de software waar je nachtmerries van moet hebben, maar van wat die 'diensten' er mee doen. Voordat je er erg in hebt zit je dertien jaar in de cel wegens 'opruiing', omdat je vindt dat jouw provincie beter zelfstandig verder kan. Ook al maak je dat niet op gewelddadige wijze kenbaar, maar organiseer je een referendum, waar je de steun van een meerderheid van de inwoners krijgt. De Schotten mogen wel oppassen, 'Post-Brexit'! Of hadden we Cameron en de zijnen op moeten sluiten, als EU, omdat ze de inwoners van dat eiland de keuze gaven?

 

Er zijn ook sympathieke toepassingen, waar de overheid misdadigers opspoort die écht iets op hun kerfstok hebben. Of waar het wordt ingezet om te detecteren of mensen meer aandacht hebben voor hun 'Facebook'-pagina dan voor de mede weggebruiker. Maar als die dan twee jaar in de bajes zijn of haar zonden moet overdenken, zal het draagvlak voor die technologie er niet groter op worden.

 

Telefoons worden al meegeleverd met software die je gezicht herkent, en dan krijg je pas toegang tot je telefoon. En u maakt mij niet wijs dat de fabrikanten van die software keurig omspringen met uw privacy. Je onttrekken aan het systeem lukt in veel landen al niet meer, door een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Hong Kong haalde er de krant mee, maar daar was het begrijpelijker dan in Londen, in mijn beleving. Alhoewel een goede protectie tegen terreuraanslagen wat mij betreft wel een kleine concessie waard is. Maar dan ook niet die beelden langer bewaren dan strikt noodzakelijk, en geen 'oneigenlijk' gebruik.

 

Dat laatste is natuurlijk het heikele punt. Wat als je Trump kunt betrappen met een Russische yogalerares? Denkt u dan serieus dat iedereen zijn of haar mond houdt? Dat voorrecht had alleen Epstein, maar dat kwam omdat hij connecties had in de 'Inlichtingenwereld'. Die heeft Trump ook, maar die vechten elkaar de tent uit om hem anoniem te mogen verlinken. Hoewel? 'Verlinken'? Een oor aan te naaien, eigenlijk, want het gaat over roddel en achterklap, en beeldvorming. Niet over feiten. En daarmee krijgt Trump zijn 'underdog-positie' op een gouden presenteerblaadje aangereikt. 

 

Software in combinatie met een camera, of een 'database', kan pijn doen als je de mensen die aan de macht zijn in het land waar je woont niet goed genoeg vindt. Maar het wordt een schiettent in een land waar je geen idee hebt wat er van jou als burger wordt verwacht. De opkomst van de 'Outrage Culture' geeft iedereen de mogelijkheid iemand te benoemen tot 'vijand van het volk', en als de media het overnemen, wordt je geroosterd. Dat is de 'flipperkast-versie' van het 'social credit'-systeem dat ze in China hebben ingevoerd. Onmogelijk ingewikkelde wetten, rechters die als orakels fungeren, waar gedoogd wordt en gediscrimineerd, wat altijd 'positief' is omdat de overheid het propageert, en de media het ondersteunen, en de waan van de dag die oppermachtig regeert, met een verwijzing naar 'democratie' als excuus. 

 

We hadden die 'nieuwe technologie' niet zozeer moeten wantrouwen, maar beter moeten borgen. Nu is het te laat, vrees ik. We lopen achter de feiten aan, en denken nog steeds dat technologie ons gaat verlossen. Dat was een optie. Als we die technologie gericht hadden ingezet om menselijke arbeid uit te faseren op een visionaire wijze, waarbij de veiligheid van de samenleving, met respect voor de mens en zijn/haar verlangen naar geborgenheid was verankerd. Maar helaas………

 

Go Back

Comment