Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Frank

Nee, ik weet niet of Epstein zelfmoord heeft gepleegd, vermoord is, of onderhands de gevangenis uit is gesmokkeld om na de nodige plastische chirurgie een nieuw leven te beginnen.

 

En het interesseert mij eerlijk gezegd ook maar matig, op dit moment. Ik begrijp dat bepaalde slachtoffers, en hun advocaten vooral, gefrustreerd zijn. De heropening van ‘de zaak’ tegen Epstein leek een goudmijn, en het is nu ongewis of er ooit nog geld vrijkomt om de slachtoffers (en hun advocaten vooral) te ‘compenseren’. Maar het aannemen van geld dat afkomstig is uit de ‘handel’ van Epstein schuurt hoe dan ook met mijn opvattingen over het recht, eerlijk gezegd. 

 

Voor mij is het frustrerend dat het ‘gedoe’ afleidt van de vele malen belangrijker vraag hoe dat netwerk van Epstein precies in elkaar stak. Temeer daar je er vergif op kunt innemen dat mensen met bloed aan hun handen van deze afleiding gebruik zullen maken om hun handen in ‘onschuld’ te wassen, en geïnteresseerden op een dwaalspoor te brengen. En ja, uiteraard wordt ‘Rusland’ alweer genoemd. Hersenverweking of boze opzet? In China vinden ze het vooral karakteristiek voor onze westerse manier van politiek bedrijven, en geef ze eens ongelijk?

 

Het zorgvuldig uitpluizen van Epstein’s netwerk vergt tijd. Het is onverantwoord om ‘flitsconclusies’ te omarmen op basis van geruchten, en namen van mensen die met hem ‘gezien’ zijn. Ver vóór ‘Mainstream’ zich op Epstein stortte schreef ik hier al dat het een groot verhaal was. En dat we er meer van zouden horen. Het is ‘House of Cards’ op steroïden. Bedenk daarbij dat Kevin Spacey uit de serie werd geschreven nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik door een minderjarige ober in een bar. De ober trok later zijn beschuldiging in, en Spacey plaatste ruim voor dat moment een mysterieus filmpje op YouTube: ‘Let me be Frank

 

Spacey was een intimus van de Clintons, en passagier op de ‘Lolita Express’, naar verluidt. Alom werd gespeculeerd over het gegeven dat ‘House of Cards’ was geënt op het leven van de Clintons. En waar Spacey zijn monoloog beëindigt met: ‘Wait a minute! You never saw me die, did you?’, begreep iedereen het als een vingerwijzing naar de serie. Maar waarom zou het geen verwijzing naar het échte leven zijn, waar hij in dat filmpje ook nadrukkelijk verwijst naar de overeenkomsten tussen zijn artistieke leven, en de werkelijkheid? 

 

Andermaal wil ik er graag op wijzen dat Epstein, en het hele netwerk waar hij deel van uitmaakt, of uitmaakte, nauwelijks moeite deed om iets verborgen te houden. Het was ‘In Your Face’ openbaar, maar ze waren ‘onaanraakbaar’. En nog. Dat maakt ‘Let me be Frank’ zo’n intrigerend filmpje. Spacey benadrukt dat mensen bedrogen willen worden. En wat valt daar in deze tijd tegenin te brengen? Denk aan ‘Russiagate’, het verhaal over de ‘Weapons of Mass Destruction’, de ‘bevrijding’ van Libië, Syrië en Oekraïne, en nog zoveel meer.

Go Back

Comment