Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Eclatant

Het eerste serieuze experiment met het 'Basisinkomen', in Finland, is een eclatant succes.

 

Geheel voorspelbaar wordt het afgeschreven als een totale mislukking door 'Rechts', maar ook door 'Links'. Hoe kan dat? Rutger Bregman, die in 'Davos' juist dat 'Basisinkomen' (UBI) verdedigde, en er een 'bestseller' over schreef, ziet 'lichtpunten'. Maar ik ga nog aanzienlijk verder. 

 

'Rechts' en 'Links', en 'Establishment' in het algemeen, wijzen erop dat degenen die een 'Basisinkomen' kregen niet méér werkten dan degenen die daarvoor een 'reguliere' uitkering ontvingen. Wie mijn eigen pleidooien vóór zo'n 'UBI' hier heeft gelezen, zal beseffen dat ik zelf juist vóór dat 'UBI' was omdat het banen zou kosten. Meer in het bijzonder 'BullShit'-banen bij de overheid, 'instellingen', en uiteenlopende 'adviesbureaus' die op kosten van de belastingbetaler de totale kosten van de 'sociale zorg' tot astronomische hoogte doen stijgen. 

 

Denk u eens in hoe goed het zou zijn voor het 'Helige Milieu' als al die mensen ook met een 'UBI' naar huis werden gestuurd, en niet meer elke dag in de file zouden staan, of tijdens de 'spits' druk op het 'openbaar vervoer' zouden zetten. Dat is een schrikbeeld voor 'Links', en het 'Establishment'. Maar, ironisch genoeg, ook voor een groot deel van 'Rechts'. Meer in het bijzonder die sector die grof geld verdient aan het 'leuteren' over de economie, inplaats van 'meerwaarde' te scheppen. Vandaar de focus in het 'Rechtse' commentaar, waar ik hierboven naar 'link', op 'Jobs'. 

 

Los van de bevestiging dat er een gigantisch potentieel is om de last voor de burger sterk omlaag te brengen door de 'overhead' te schrappen, blijken degenen die een 'UBI' kregen ook beter in hun vel te zitten, en gezonder te zijn, wat ook nog eens de opwaartse druk op de kosten voor de gezondheidszorg reduceert. En wat te denken van de remmende werking op de 'Gelukzoekers-import' als zo'n 'UBI' alleen beschikbaar is voor mensen met de Nederlandse nationaliteit, die in Nederland belasting betalen?

 

Dat 'Rechts' er fel tegen gekant is heeft uiteenlopende oorzaken, die overduidelijk niet samenvallen met de bezwaren van 'Links' en het 'Establishment'. Op 'Rechts' is de fragmentatie groot. 'Pillendraaiers', en 'investeerders' in die sector, zien liever ongezonde burgers. De 'Rechtse' commentatoren die hun dagelijks brood verdienen met 'leuteren' over 'Linkse Hobby's' en 'Luie Honden' die niet willen werken, zouden zonder inkomsten zitten, en aan de kant worden geschoven door de media die hen nu nog maandelijks betalen voor hun 'analyses'. Een significant deel van de 'Blog-sfeer' zou stilvallen. Advertentiebureaus die via die 'Click-bait' kunnen pronken met grote aantallen 'views', zouden in een zwart gat staren. 'Rechtse' politici zouden ineens na moeten gaan denken over wat ze wél willen, inplaats van zich af te zetten tegen burgers die 'profiteren'. 

 

De alliantie tégen dat 'Basisinkomen' is oppermachtig, maar intern sterk verdeeld. 'Links' noch 'Rechts' zegt snoeihard dat ze gewoon staan voor hun eigenbelang, en dat het lot van hun medemensen, of het 'milieu', of toekomstige generaties, daaraan volkomen ondergeschikt is. Ze vinden elkaar op de noemer van 'Jobs'. Zelf denk ik meer in termen van welvaart, gezondheid, en productiviteit in de sfeer van expansie van ons 'kunnen'. Als Trump er in slaagt om 'Jobs' die zelfs in China al door robots worden vervuld terug te halen naar de Verenigde Staten, om dat werk in 'eigen land' te laten uitvoeren door werkers van vlees en bloed, die met een luier om als slaven voor een hongerloon mogen creperen in een kamp waar bover de ingang trots staat : 'Arbeid maakt Vrij!', applaudiseert 'Rechts', en is 'Links' jaloers. En ik denk aan mijn kinderen en kleinkinderen, en denk er het mijne van.

Go BackComment