Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Criminaliteit

Neemt de criminaliteit in ons land nou toe, of af?

 

Volgens het CBS zijn we terug op het niveau van de jaren tachtig, gelet op het aantal aangiftes. Maar wat zegt dat? Het zegt dat iemand bij het CBS zijn tijd heeft zitten verdoen met 'turven'. Gevolgd door een 'media-presentatie'. Waarna uiteenlopende 'pratende hoofden' weer volop werk hebben om het 'resultaat' toe te lichten, uit te leggen, of er 'kanttekeningen' bij te plaatsen. Ik doe dat hier nu ook, maar eerlijk gezegd vind ik het zonde van mijn tijd.

 

Dat ik mij toch aan die taak zet komt niet omdat ik iets weet wat anderen kennelijk is ontgaan, waardoor u bij mij moet zijn om het antwoord op die vraag te krijgen. Wat ik wel weet, is dat wat in de jaren tachtig nog wel leidde tot het doen van 'aangifte', in deze tijd eerder terechtkomt op het bureau van de 'verzekeraar', of met een schouderophalen wordt afgedaan als 'schade' die er nou eenmaal bij hoort. In de jaren tachtig deden boze burgers nog aangifte als de gevel van hun huis met een spuitbus was bewerkt. Nu hebben ze een contract met een firma die een speciale 'laag' aanbrengt op de stenen, en die langskomt als zo'n 'artiest' zich heeft uitgeleefd, en de 'hondjes-markering' van die 'Rembrandt' er in minder dan geen tijd weer afhaalt. Anderzijds heb je nu volop 'cyber-crime' in elke denkbare hoedanigheid, die er in de jaren tachtig nog niet was. Dus hoe dan ook 'Appels-met-Peren'.

 

Waarom ik er hier bij stilsta, is om u er op te wijzen dat we iets over het hoofd zien. Voor de 'échte economie', zoals ik dat hier steeds noem, waar dingen worden geproduceerd, is criminaliteit schade. In een 'Omslagsysteem' is het winst. Die mensen bij het CBS hebben daardoor 'brood op de plank'. Er zijn meer politieagenten nodig. Meer 'bestuurders' en 'beleidsadviseurs'. En 'pratende hoofden' leven zich uit in de krant, in tijdschriften en op het televisiescherm. En ja, producenten zien de vraag naar hun producten groeien waar de schade hersteld moet worden. En uit het niets groeit de vraag naar 'innovatieve' producten, zoals die beschermende 'laag' op uw gevel, wat ook weer goed is voor de heilige 'werkgelegenheid'. Sterker nog, er gaan hardnekkige geruchten dat sommige bedrijven in die tak van sport eigen 'graffiti-artiesten' en 'plakkers' in dienst hebben om onbeschermde gevels onder handen te nemen, teneinde hun 'omzet' te vergroten. 

 

Mijn stokpaardje is dat de 'échte economie' niet gebaat is bij verspilling. Dat is de centrale boodschap in het werk van Adam Smith, waar hij zich afvroeg waar de 'Wealth of Nations' vandaan kwam. Dus niet de rijkdom van het individu, maar welvaart en welzijn voor de samenleving als geheel. En, zo concludeerde hij, dan is het essentieel dat je de 'Service-Kosten' omlaag brengt, waarbij 'Service' staat voor taken die geacht worden de feitelijke productie te ondersteunen. Zoals de bestrijding van criminaliteit. En dat vereist een doelgerichte, effectieve, 'geen gelul' aanpak, zonder de 'toeters' en 'bellen' van al die 'ballast' van mensen die tegen betaling statistieken produceren, afspraken maken over 'targets' en 'aandachtsgebieden', en zich het hoofd breken over (schreeuwend dure) alternatieven voor 'handhaving'. 

 

Tegelijk vloeit uit die 'zakelijke' benadering ook voort, dat je vrij precies moet zijn bij het definiëren van wat je onder 'criminaliteit' verstaat. Als iemand in zijn eigen huis een inbreker van de trap slaat, is dat in die 'zakelijke' visie op criminaliteit geen kwestie waar de overheid zich mee zou moeten bemoeien, omdat degene die de schade veroorzaakt, de inbreker is. Als iemand een ander beledigt of kwetst, is dat eveneens geen kwestie waar de overheid zich mee zou moeten bemoeien. 

 

Het is niet zo dat een 'zuivere' benadering voortvloeit uit een focus op criminaliteit als uniek gerelateerd aan economisch definieerbare schade. Zoals ik hier in eerdere bijdragen ook al heb aangehaald schreef Smith ook 'A theory of moral sentiments', dat u HIER als 'pdf' kunt vinden, waaruit blijkt dat hij bij zijn aannames wellicht toch een tandje te optimistisch was over de mens als een 'in aanleg goed' wezen, die met een klein beetje hulp in staat zou zijn te 'optimaliseren' voor het collectief, vanuit een goed begrepen eigenbelang. Dat 'Verlichtingsdenken' is in die zin eerder 'Wishful thinking'. Maar waar het de weg wijst naar wat 'optimalisatie' vermag, is en blijft het nog altijd een baken in een duistere, feodale maatschappij, die in onze tijd nieuw elan heeft gekregen als 'Omslagsysteem', waarbij we de kosten afwentelen op volkeren en landen elders. 

 

Doorgaan met die 'stoelendans' tot de muziek ophoudt, is niet zo'n goed idee. En de bijbehorende discussie over de hoogte van straffen is een afleiding.

Go Back

Comment