Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blindganger

Wat is het belangrijkste thema van deze tijd?

 

Zelfs achteraf, als veel meer bekend is over deze tijd, en historici er een min of meer logisch verhaal van maken, zal het nog niet eenvoudig zijn een keuze te maken. Ja, het verhaal vertelt zichzelf, tot op zekere hoogte. Maar hoe grijpt het persoonlijke in op het collectieve? Welke gebeurtenissen zijn dan een katalysator? En welke 'Grote Verhalen' die op dit moment de media bezig houden blijken dan 'blindgangers' te zijn geweest? 

 

Elk tijdsgewricht wordt gekenmerkt door bepaalde missers. Ontwikkelingen die door de media met veel bombarie onder de aandacht worden gebracht van het naar informatie smachtende publiek, terwijl het uiteindelijk nog geen voetnoot waard is in de geschiedenisboeken. En andere zaken die slechts een 'rimpeling' in de tijd leken, die complete wereldoorlogen deden ontbranden. In NRC schreef de 'Ombudsman' over de vraag of de schutter die in Las Vegas een bloedbad aanrichtte, een 'terrorist' genoemd mocht worden.

 

De vraag stellen, is hem beantwoorden in dit geval. De Ombudsman vindt van niet. Maar hij heeft begrip voor mensen die dat woord toch blijven gebruiken. En hij heeft een gloedvol betoog over zijn motivatie, die samenvalt met de motivatie van andere 'Mainstream-Media'. 

 

Nou valt lastig te ontkennen dat de schutter die schietpartij zorgvuldig heeft voorbereid. En volgens de Sheriff die het onderzoek leidt ligt het voor de hand om aan te nemen dat hij hulp heeft gehad. Daarbij zou hij hebben geëxperimenteerd met het maken van explosieven. En beweert ISIS nog steeds dat de man, met zijn Aziatische vriendin, en teruggetrokken leven, zich zes maanden geleden bekeerde tot de Islam, en als 'Martelaar' stierf. (En welke ISIS dan?).

 

Nou zeg ik niet dat we ISIS verder zonder slag of stoot moeten geloven, maar het gaat mij toch te ver om, zoals de ene na de andere 'Columnist' en 'Commentator' die schrijft voor de 'Mainstream-Media', die hele gebeurtenis weg te schrijven als een ontsporing van een 'Madman' die er verder geen bedoelingen mee had. Om dat vervolgens te gebruiken voor pleidooien om het wapenbezit van privé-personen in de Verenigde Staten nu definitief om zeep te helpen, en meteen ook maar de 'Alternatieve Media' de nek om te draaien. Wacht nou eerst eens af! En kies niet alvast voor 'geen terrorist', maar laat het verhaal zichzelf vertellen. Anders moedig je het 'complot-denkenalleen maar aan.

 

Op een ander niveau was daar Trump die met zijn 'Stilte voor de Storm' opmerking de tongen los maakte. En ook al ontkent Tillerson dat hij op de nominatie staat de volgende te zijn die wordt ontslagen, zal het zijn 'standing' binnen 'Team-Trump' toch geen goed doen dat er wordt gefluisterd dat hij zijn baas een 'Fucking Moron' noemde. Maar verwijst dat incident dan naar het belangrijkste thema van dit moment?

 

Of is dat toch de aanstaande omwenteling in de wereld van de handel en de 'PetroDollar', waar Rusland, China en Iran klaar zijn voor het laatste zetje

 

Het is makkelijk om cruciale ontwikkelingen gewoon helemaal te missen. Althans, gebeurtenissen verkeerd te interpreteren, of iets nauwelijks enige aandacht te geven, om er vervolgens achter te komen dat het een 'Live Changing Event' was dat zich aankondigde, maar waar je simpelweg blind voor was, of het belang niet van zag. Tot het te laat is. (VIDEO)

Go Back

Comment