Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Aftrap

Maar hoe dan wel?

 

Laten we, om te beginnen, afspreken om niet met 'goede voornemens' te wachten tot het nieuwe jaar, maar het ijzer te smeden als het heet is. Zie deze bijdrage dan ook niet in het licht van de 'goede voornemens', want dan komt er niks van terecht. Daarbij volstaat het niet als het een keer 'gezegd' is, maar moeten we echt aan het werk om ellende te voorkomen. 

 

Het probleem is daarbij, voor mij, dat ik helemaal niet eens na wil denken over 'DE' oplossing. Die is er niet. De rap toenemende polarisatie in de samenleving, waarbij elk wissewasje wordt aangegrepen om eisen te stellen, met van het kastje naar de muur rennende politici tot gevolg, levert volop spektakel op. Van 'Impeachment-shows', tot 'Brexit-shows' en 'Klimaat-shows', tot meeslepend gejank van allerlei mensen met een 'Identiteit' die menen dat het nu hun beurt is. 

 

Mijn eigen scepsis aangaande die thema's druipt van deze pagina's, maar als het al een gevoelige snaar raakt bij de religieus bevlogen massa, dan leidt het er alleen maar toe dat je wordt vervloekt en buitengesloten. Als het 'Bon Ton' begint te worden om te praten over het redden van de 'Democratie' door mensen met levenservaring, of die 'de vooruitgang' in de weg staan, de toegang tot het stemhokje te ontzeggen, en landen die jouw 'Identity-cult' geen warm hart toe dragen buiten de orde te plaatsen, weet je wel hoe laat het is. Tijd voor bezinning, voordat het niet meer hoeft.

 

Het is helemaal niet moeilijk om grote gaten te schieten in het verhaal van 'Klimaat-activisten'. Zie HIER en HIER voor inspiratie. Maar dat betekent nog niet dat het aanbeveling verdient de 'contra-revolutionairen' in de armen te vliegen, en extra gas te geven bij het stoplicht als een 'statement', of je aan te sluiten bij een homofoob gezelschap die er een sport van maakt 'gays' te 'knuppelen'. Er zijn echt schitterende mogelijkheden om de CO2 in de atmosfeer terug te brengen tot gezonde niveaus, zonder de hele boel kort en klein te slaan, en 'alles elektrisch' tot norm te verheffen. Zie HIER, bijvoorbeeld. 

 

Het hele financieel-economische systeem zoals dat zich in ons deel van de wereld heeft ontwikkeld, loopt op haar laatste benen. 'Private-Banking' en 'Fiduciair-geld' zijn niet het antwoord, maar onderdeel van het probleem, als ze er al niet de oorzaak van zijn. Het hele systeem opblazen is niet nodig. Een vorm van 'BitCoin', maar dan gekoppeld aan het collectieve bezit, dus uitgegeven door een land, al dan niet gekoppeld aan de waarde van goud, met de herinvoering van 'Public Banking', zou voldoende moeten zijn om ernstige schokken te voorkomen. 

 

Nadat onomstotelijk is vastgesteld dat 'Poetin' zich niet gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen, en hij niet de kwade genius is die de hand heeft in alles wat er mis gaat in ons deel van de wereld, komen we niet bij zinnen. Nee, we maken een 180-graden bocht, en nu proberen we 'Poetin' weg te zetten als een geïsoleerde, slecht geïnformeerde prutser die alle contact met de realiteit kwijt is, getuige een 'interview' dat Eva Cukier had met 'Ruslandkenner' Mark Galeotti. Hou toch eens op met die flauwekul! Doe je ding. Hoezo 'Ruslandkenner'? De man geeft zelf toe dat er in Rusland niemand meer met hem wil praten. In zijn verwrongen, narcistische brein is dat het bewijs van de 'totalitaire macht' van 'Poetin'. Het komt niet bij hem op dat een auteur die grossiert in boeken waarin laatdunkend over Rusland wordt geschreven, geen graag geziene gast aan tafel is, in een tijd waarin Rusland weer blaakt van zelfvertrouwen. 

 

De realiteit in ons deel van de wereld is dat iedereen met een computer een boekje kan schrijven om een gooi te doen naar de status van 'kenner', mits je een politiek correcte toon aanslaat, wat in dit geval betekent dat je elke ontwikkeling in dat land met minachting de grond in boort. Ik maak mij sterk dat de mnemonist Poetin, die jaarlijks vragen uit het publiek beantwoordt in één grote, live-uitgezonden sessie, beter op de hoogte is van wat er speelt in zijn land, én de wereld, dan 'ThinkTank'-coryfee Galeotti, die als voormalige medewerker van het Britse ministerie van buitenlandse zaken, en voormalig 'docent' in Moskou, ongetwijfeld dicht tegen de geheime dienst van zijn land aan zal schurken. Het komt mij voor dat 'Poetin' zich weinig gelegen laat liggen aan wat Galeotti, Cukier, en u of ik van hem vinden. Dat wil er bij al die 'Identity-fetisjisten' niet in. Hoe langer we doorgaan met die focus op 'beeldvorming' en 'Image-building' als de sleutel tot succes in buitenlandse betrekkingen, hoe groter de problemen worden. Rusland is niet 'Poetin', maar het 'Skolkovo Innovation Center', 'Nordstream II', de brug over de straat van Kertsj, drijvende nucleaire krachtcentrales, revolutionaire nieuwe wapensystemen, een onafhankelijk internet, een alternatief voor 'SWIFT', en de macht die ISIS/Al Qaida verdreef uit Syrië, terwijl het een mega-pijpleiding va 3000 km naar China voltooide ondanks moordende sancties, die ertoe hebben geleid dat Rusland haar eigen voedselproductie autonoom maakte, en nog 'organisch' bovendien. 

 

Misschien dat we er verstandig aan doen om wat minder te 'lullen', en weer aan het werk gaan? En dan niet dingen afbreken en sluiten en meer studio's bouwen, en klinieken voor 'sex-change' operaties, of drukpersen en distributiecentra voor geld. Hoewel ik deze bijdrage de titel 'Aftrap' heb meegegeven, omdat ik daarmee hoop mee te liften op de 'goede voornemens'-verwachting, zou ik willen zeggen: 'Haast je! Want ze zijn al begonnen!' De wereld heeft niet op ons gewacht terwijl we schoolstakingen organiseerden, in therapie gingen omdat we verward waren over onze 'Identity', en discussieerden over de beste manier om euthanasie te plegen.

Go Back

Comment